Katie Earing

Katie Earing.jpg

​​

Teitl Swydd: Darlithydd Clinigol mewn Therapi Iaith a Lleferydd
Rhif Ystafell: D0.07
Rhif Ffôn: 029 2041 6879
Cyfeiriad E-bost: kearing@cardiffmet.ac.uk

Proffil

Astudiodd Katie Therapi Iaith a Lleferydd yng Ngholeg Prifysgol Llundain a chymhwysodd ym 1999. Yna bu’n gweithio yn Llundain am y deuddeng mlynedd nesaf, yn bennaf yn Ysbyty Royal Free lle bu’n arbenigo mewn gwasanaethau iechyd i bobl hŷn â strôc. Wrth weithio yn y Royal Free, astudiodd yn rhan amser i gael MSc mewn Iechyd a Chlefydau Heneiddio o Brifysgol Caerdydd. Yn 2011, dychwelodd Katie i fyw yng Nghaerdydd a chymryd rôl Therapydd Arweiniol Clinigol Heneiddio ar gyfer Strôc a Chyflyrau Niwrolegol Cynyddol ym Mhowys. Mae hi wedi bod yn gweithio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ers mis Medi 2015 lle mae’n cynnig lleoliadau clinigol i fyfyrwyr yn y clinig oedolion ac yn darlithio ym meysydd anhwylderau lleferydd modur a dementia. Cwblhaodd dystysgrif ôl-raddedig mewn addysgu mewn ymarfer academaidd yn 2022 ac wedi hynny dyfarnwyd cymrodoriaeth o statws AU uwch iddi.

Addysgu

  • Asesu a rheoli anhwylderau lleferydd echddygol caffaeledig
  • Asesu a rheoli cyfathrebu mewn dementia
  • Cyflyrau meddygol caffaeledig
  • Henaint a diwedd oes