Mel Jones

Teitl y Swydd:  Uwch Ddarlithydd mewn Iechyd Cyhoeddus
Rhif Ystafell:  D1.05
Rhif Ffôn: + 44 (0) 29 2041 6856
Cyfeiriad E-bost:   majones@cardiffmet.ac.uk 

 

Addysgu

Ymunodd Mel â'r tîm addysgu ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ym mis Awst 2016. Mae hi'n darlithio ar lefel israddedig ac ôl-raddedig.  Hi yw Cyfarwyddwr Rhaglen y cwrs BSc (Anrh) Iechyd Cyhoeddus ac arweinydd modiwl ar gyfer nifer o fodiwlau Iechyd Cyhoeddus ar BSc (Anrh) Iechyd yr Amgylchedd a'r MSc mewn Iechyd Cyhoeddus Cymhwysol.
 
Mae gan Mel radd Meistr mewn Iechyd Cyhoeddus ac mae'n aelod o'r Gyfadran iechyd cyhoeddus wrth iddi weithio tuag at ei Chymrodoriaeth o'r Academi Addysgu Addysg Uwch.

Dyfarnwyd  PhD i Mel o Brifysgol Coventry yn 2005. Roedd ei hymchwil yn seiliedig ar Alergedd i ffyngau dan do ac Asthma.  

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Mel yn canolbwyntio ar yr amgylchedd awyr agored a lles, epidemioleg clefydau heintus a gwella gwasanaeth. 

Publications

 

M. Jones, I.Chestnutt, D.Thomas. Dental Practitioners opinions on the new contract and the NHS dental service in Wales (2007) British Society for Dental Research and Nordisk Odontogisk Förening Joint Scientific Meeting, Durham, UK. 2007

M. Jones, A. Pearson, S. Hanratty for the Infection Control IT Implementation and Evaluation Project Board, UK (2006) An independent review of computerised systems for alert organism and alert condition surveillance. 16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Nice, April 2006

M. Jones, D. Boccia, M.Kealy et. al. (2006) Cryptosporidium outbreak linked to interactive water feature, UK: importance of guidelines Eurosurveillance 2006, Vol 11, N° 4

Health Care Associated Infection chapter in Focusing on Health Protection - Surveillance report 1997-2005, HPA South West (2006).

M. Jones, D. Boccia, M.Kealy et. al. (2005) Cryptosporidium outbreak linked to interactive water feature and the need for guidelines. Health Protection Agency Annual Conference, Warwick, UK

Infection Control IT Implementation and Evaluation Project. Report prepared for the Department of Health, August 2005. (principal author)

M. Jones, D. Lewis (2003) Health Care Associated Infections and their relationship with antibiotic prescribing in the South West Region. 7th South West Public Health Scientific Conference, Weston-super-Mare.

M. Jones, J. Emberlin (presenter), R. Lewis. (2002)The association between asthma prevalence, deprivation and indoor allergens within Worcestershire: A case control study. Health impacts section P.2-9 The 7th International Congress on Aerobiology Montebello, Quebec, Canada.(http://www.geog.umontreal.ca/aerobiol/iac7_home.htm)

M. Jones, J. Emberlin, R. Lewis (2000) The role of allergy to fungi in the association between asthma prevalence and deprivation: case controlled research. 2nd European Symposium on Aerobiology, Vienna, Austria.

 

Dolenni Allanol

Aelod o Gyfadran Iechyd y Cyhoedd
Cymedrolwr allanol ar gyfer cwrs BSc Iechyd Cyhoeddus yn y Brifysgol Fodern ar gyfer Busnes a Gwyddoniaeth, Lebanon.
Adolygydd allanol ar gyfer y cwrs BSc Iechyd Cyhoeddus ym Mhrifysgol Suffolk