John Allen

Teitl y Swydd:  Swyddog Ymchwil ac Ymgynghori

Rhif Ystafell:  D2.02

Rhif Ffôn:  + 44 (0) 29 2041 6854

Cyfeiriad E-bost:   jallen@cardiffmet.ac.uk 

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn ymwneud ag asesu a rheoli risgiau galwedigaethol a achosir gan ddod i gysylltiad â sylweddau peryglus. O ddiddordeb arbennig mae risgiau o ddod i gysylltiad â bioaerosolau yn y diwydiant trin gwastraff.

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau diweddar:
• Sykes P. Morris RHK, Allen JA. Wildsmith JD. & Jones KP (2011). Worker Exposure to Dust, Endotoxin and β-(1-3) Glucan at Four Large-Scale Composting Facilities in the UK. Waste Management. 31(2011). pp4230430.

• Sykes P, Allen JA, Wildsmith JD &Jones KP (2009) An Analysis of Employee Exposure to Organic Dust at Large Scale Composting Facilities. Journal of Physics. Conference Series 151 (2009) 012064. Doi:1088/1742-6596/151/1/012064.​

​​