Astudio>Astudiaeth Ôl-raddedig>Cyrsiau Ôl-raddedig A-Y

Cyrsiau Gradd Ôl-raddedig a Meistr A-Y

Ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd rydym yn cynnig ystod eang o’n rhaglenni ôl-raddedig a addysgir ar draws ein pum ysgol academaidd. Mae rhestr lawn o’r rhain i’w gweld isod. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgymryd ag ymchwil yn y brifysgol, ewch i’n tudalennau ymchwil i ddarganfod mwy.

Gostyngiad o 25% i Gyn-fyfyrwyr:

Mae Disgownt Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn rhoi gostyngiad o 25 y cant ar ffioedd hyfforddi Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy’n ymestru ar gyrsiau ôl-radd.

Gwiriwch a ydych chi’n gymwys.

​​A

​​B

 Content Query ‭[2]‬

​​C

D

​​E

 Content Query ‭[5]‬

​​G

​​H

 Content Query ‭[7]‬

​​I

L

Ll

​​M

​​N

 Content Query ‭[12]‬

​​Rh

S

​​T

​​Y

* Yn amodol ar ddilysu​​