Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Gwaith Ieuenctid a Chymunedol – PgD / Addysg: Gwaith Ieuenctid a Chymunedol – MA

Gwaith Ieuenctid a Chymunedol – PgD / Addysg: Gwaith Ieuenctid a Chymunedol – MA

Mae ein rhaglen ôl-raddedig mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yn Met Caerdydd wedi’i chymeradwyo’n broffesiynol gan Safonau Addysg Hyfforddiant Cymru, ac wedi’i chydnabod gan y Cyd-bwyllgor Negodi ar gyfer Gweithwyr Ieuenctid a Chymunedol.

Mae myfyrwyr ar y rhaglen hon yn dueddol o ddatblygu i fod yn grŵp proffesiynol cefnogol, cyfeillgar a dadansoddol iawn. Ar ôl ei chwblhau, bydd graddedigion yn gwella eu cyfleoedd cyflogaeth ym maes gwaith ieuenctid a chymunedol yn sylweddol.

Mae dau opsiwn astudio:

Diploma Ôl-raddedig mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol (gyda chymeradwyaeth broffesiynol y Cyd-bwyllgor Negodi)
Mae’r dyfarniad hwn, sydd wedi’i gymeradwyo’n broffesiynol, yn arbennig o addas i raddedigion sydd wedi bod yn gweithio ym maes gwaith ieuenctid a chymunedol, ac sy’n dymuno cael cymhwyster proffesiynol. Mae’r Diploma yn gofyn bod myfyrwyr yn cyflawni dau leoliad a oruchwylir yn broffesiynol ar wahân ym maes gwaith ieuenctid a chymunedol. Gall myfyrwyr astudio’r rhaglen un ai ar sail rhan amser neu lawn amser, gan fynd i’r brifysgol i gyflawni’r modiwlau a addysgir a’r tiwtorialau. Cefnogir y cwrs hwn gan Safonau Addysg Hyfforddiant Cymru ar gyfer gwaith ieuenctid.

MA Addysg: Gwaith Ieuenctid a Chymunedol (gyda chymeradwyaeth broffesiynol y Cyd-bwyllgor Negodi)

Mae Diploma Ôl-raddedig sydd wedi’i chymeradwyo’n broffesiynol mewn gwaith Ieuenctid a Chymunedol yn rhan o’r rhaglen hon. Mae’r cwrs yn cynnig cyfle i fyfyrwyr gael gradd MA academaidd lawn, ynghyd â chymhwyster proffesiynol mewn gwaith ieuenctid a chymunedol.

Yn debyg i’r Diploma Ôl-raddedig mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol, mae’n arbennig o addas i raddedigion sydd wedi bod yn gweithio ym maes gwaith ieuenctid a chymunedol ac sy’n dymuno cael cymhwyster proffesiynol. Mae’r rhaglen yn gofyn bod myfyrwyr yn cyflawni dau leoliad a oruchwylir yn broffesiynol ar wahân ym maes gwaith ieuenctid a chymunedol. Gall myfyrwyr astudio’r MA un ai ar sail rhan amser neu lawn amser, gan fynd i’r brifysgol i gyflawni’r modiwlau a addysgir a’r tiwtorialau. Cefnogir y cwrs hwn gan Safonau Addysg Hyfforddiant Cymru ar gyfer gwaith ieuenctid.

Cynnwys y Cwrs

Diploma Ôl-raddedig mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol:

Mae’r cwrs yn cynnwys pedwar modiwl a addysgir a phedwar modiwl ar leoliad, sy’n cydredeg gyda dau leoliad gwaith maes. Mae’r modiwlau sy’n para semester yn werth 15 credyd ar lefel 7.

Modiwlau Diploma Ôl-raddedig a addysgir:

 • Datblygu Perthnasau
 • Egwyddorion Gwaith Ieuenctid a Datblygiad Cymunedol
 • Rheoli Ymarfer Cymunedol
 • Egwyddorion Ymarfer

Modiwlau lleoliad Diploma Ôl-raddedig:

 • Datblygu Arfer Myfyriol
 • Cyd-destun Cymunedol Arfer
 • Cyd-destun Cymdeithasol Arfer
 • Yr Ymarferydd Beirniadol

MA Addysg: Gwaith Ieuenctid a Chymunedol

Mae’r MA yn cynnwys pedwar modiwl a addysgir a phedwar modiwl ar leoliad, sy’n cydredeg gyda dau leoliad gwaith maes. Mae’r modiwlau sy’n para semester yn werth 15 credyd ar lefel 7.

Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn cwblhau modiwl traethawd hir sy’n werth 60 credyd, gan ganolbwyntio ar bwnc o’u dewis yn ymwneud â maes gwaith ieuenctid a chymunedol.

Modiwlau MA a addysgir

 • Datblygu Perthnasau
 • Egwyddorion Gwaith Ieuenctid a Datblygiad Cymunedol
 • Rheoli Ymarfer Cymunedol
 • Egwyddorion Ymarfer

Modiwlau lleoliad y radd MA:

 • Datblygu Arfer Myfyriol
 • Cyd-destun Cymunedol Arfer
 • Cyd-destun Cymdeithasol Arfer
 • Yr Ymarferydd Beirniadol

Dysgu ac Addysgu

PgD:
Mae pob modiwl yn canolbwyntio ar gymhwyso i gyd-destunau gwaith maes ymarferol. Mae’r modiwlau a addysgir yn cynnwys darlithoedd a gwaith grŵp/trafod, gyda modiwlau lleoliad yn darparu mwy o gyfle i ddatblygu myfyrio beirniadol a dadansoddi cyd-destun, gan ganolbwyntio’n fwy penodol ar arfer. Bydd disgwyl i fyfyrwyr gyflawni lefel sylweddol o hunan-astudiaeth er mwyn gwella’r broses ddysgu gasgliadol. Rhagwelir y bydd myfyrwyr yn defnyddio eu profiad o waith maes i wella lefel y dadansoddiad ym mhob proses ddysgu, ac yn ymgymryd â dysgu myfyriol drwy gydol y cwrs.

Bydd y llwybr rhan amser yn cynnwys presenoldeb yn y Brifysgol i astudio cyfanswm o bedwar modiwl a addysgir ar nosweithiau Mawrth (5-7yh) ym Mlwyddyn 1, a phedwar ar nosweithiau Llun (5-7yh) ym Mlwyddyn Dau. Darperir y pedwar modiwl a addysgir fel bloc astudio, a bydd pob un yn cael ei addysgu’n ddwys dros dri diwrnod chwe awr o hyd. Bydd dau o’r rhain ym mhob blwyddyn academaidd, sef un y semester.

Bydd y llwybr llawn amser yn cynnwys presenoldeb yn y Brifysgol i astudio cyfanswm o bedwar modiwl tiwtorial ar nosweithiau Llun a Mawrth (5-7yh) yn ystod blwyddyn academaidd. Darperir y pedwar modiwl a addysgir fel bloc astudio, a bydd pob un yn cael ei addysgu’n ddwys dros dri diwrnod chwe awr o hyd. Bydd pedwar o’r rhain yn ystod y flwyddyn academaidd, dau y semester.


​MA:
Mae pob modiwl yn canolbwyntio ar gymhwyso i gyd-destunau gwaith maes ymarferol. Mae’r modiwlau a addysgir yn cynnwys darlithoedd a gwaith grŵp/trafod, gyda modiwlau lleoliad yn darparu mwy o gyfle i ddatblygu myfyrio beirniadol a dadansoddi cyd-destun, gan ganolbwyntio’n fwy penodol ar arfer. Bydd disgwyl i fyfyrwyr gyflawni lefel sylweddol o hunan-astudiaeth er mwyn gwella’r broses ddysgu gasgliadol. Rhagwelir y bydd myfyrwyr yn defnyddio eu profiad o waith maes i wella lefel y dadansoddiad ym mhob proses ddysgu, ac yn ymgymryd â dysgu myfyriol drwy gydol y cwrs.

Bydd y llwybr rhan amser yn cynnwys presenoldeb yn y Brifysgol i astudio cyfanswm o bedwar modiwl tiwtorial ar nosweithiau Mawrth (5-7yh) ym Mlwyddyn 1, a phedwar ar nosweithiau Llun (5-7yh) ym Mlwyddyn Dau. Darperir y pedwar modiwl a addysgir fel bloc astudio, a bydd pob un yn cael ei addysgu’n ddwys dros dri diwrnod chwe awr o hyd. Bydd dau o’r rhain ym mhob blwyddyn academaidd, sef un y semester.

Bydd y llwybr llawn amser yn cynnwys presenoldeb yn y Brifysgol i astudio cyfanswm o bedwar modiwl tiwtorial ar nosweithiau Llun a Mawrth (5-7yh) yn ystod blwyddyn academaidd. Darperir y pedwar modiwl a addysgir fel bloc astudio, a bydd pob un yn cael ei addysgu’n ddwys dros dri diwrnod chwe awr o hyd. Bydd pedwar o’r rhain yn ystod y flwyddyn academaidd, dau y semester.

Bydd goruchwyliwr proffesiynol yn cael ei ddynodi i fyfyrwyr ar y llwybrau MA llawn amser a rhan amser er mwyn cefnogi ac arwain y myfyriwr drwy’r broses ymchwilio, gan gynnwys dewis dulliau, ac ysgrifennu’r traethawd hir. Lle bo’n bosib, bydd y myfyriwr yn cael goruchwyliwr sydd ag arbenigedd ym maes ymchwil o ddiddordeb y myfyriwr.


Asesu

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu ar eu harfer gwaith ieuenctid a chymunedol a’u haseiniadau academaidd drwy ystod o ddulliau asesu, gan gynnwys traethodau, cyflwyniadau, trafodaethau, ymarferion grŵp, gwaith sain-weledol, arsylwi gwaith maes, portffolio ymarfer myfyriol, a viva voce. Bydd hefyd traethawd hir (ar gyfer llwybrau MA).


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

PgD:
Mae’r Diploma Ôl-raddedig mewn gwaith ieuenctid a chymunedol yn rhaglen sy’n arwain at gymhwyster proffesiynol mewn gwaith ieuenctid a chymunedol drwy ei chymeradwyaeth ar gyfer gwaith ieuenctid gan Safonau Addysg Hyfforddiant Cymru. Mae’r cymhwyster yn gwella cyfleoedd cyflogaeth ym maes gwaith ieuenctid a chymunedol yn sylweddol.


MA:

Mae’r rhaglen yn arwain at MA academaidd a chymhwyster proffesiynol mewn gwaith ieuenctid a chymunedol drwy ei chymeradwyaeth ar gyfer gwaith ieuenctid gan Safonau Addysg Hyfforddiant Cymru. Mae’r cymhwyster proffesiynol sy’n rhan ohoni yn gwella cyfleoedd cyflogaeth ym maes gwaith ieuenctid a chymunedol yn sylweddol, tra bod yr astudiaeth MA yn gwella sgiliau ymchwil a dadansoddi yn sylweddol yn y maes. Mae’n un o’r llwybrau ar fframwaith DPP y cwrs Meistr. Gweler MA mewn Addysg (gyda llwybrau).


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

PgD:
Diploma Ôl-raddedig mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol:

- Dylai fod gan bob ymgeisydd o leiaf 200 awr o brofiad uniongyrchol ym maes gwaith ieuenctid a chymunedol; gwaith datblygu cymunedol neu grwpiau galwedigaethol cysylltiedig.

- Yn ogystal, dylai ymgeiswyr feddu ar radd neu gymhwyster proffesiynol perthnasol fel arfer. Gall ymarferwyr sydd heb radd, ond sydd â phrofiad proffesiynol sylweddol, wneud cais am fynediad eithriadol. Cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen i drafod ymhellach.

Bydd angen i bob ymgeisydd fod wedi cael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn dechrau’r lleoliad – www.cardiffmet.ac.uk/dbs


MA:

- Dylai fod gan bob ymgeisydd o leiaf 200 awr o brofiad uniongyrchol diweddar ym maes gwaith ieuenctid a chymunedol; gwaith datblygu cymunedol neu grwpiau galwedigaethol cysylltiedig.

- Yn ogystal, dylai ymgeiswyr feddu ar radd neu gymhwyster proffesiynol perthnasol fel arfer. Gall ymarferwyr sydd heb radd, ond sydd â phrofiad proffesiynol sylweddol, wneud cais am fynediad eithriadol. Cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen i drafod ymhellach.

- Bydd angen i bob ymgeisydd fod wedi cael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn dechrau’r lleoliad – www.cardiffmet.ac.uk/dbs


Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a’r cymwysterau Iaith Saesneg, ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.


Gweithdrefn Ddethol:
Ffurflen gais, CV a chyfweliad


Sut i Wneud Cais:

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn uniongyrchol i’r Brifysgol drwy ein system hunanwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais yn www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd o sefydliad arall, neu os ydych chi wedi cael cymwysterau a/neu brofiad er mwyn astudio cwrs ym Mhrifysgol Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn, ynghyd â gwybodaeth am sut i wneud cais, ar y dudalen Cydnabod Dysgu Blaenorol.


Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a’r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael, Ewch i www.cardiffmet.ac.uk/fees.

Ffioedd rhan amser:
Mae’r ffioedd ar sail Modiwlau Sengl oni nodir yn wahanol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn (4 x modiwl 15 credyd). Er mwyn cael cost wirioneddol, gwiriwch hyn drwy gysylltu’n unionyrchol â Chyfarwyddwr y Rhaglen.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau drwy ffonio 029 2041 6044 neu anfonwch e-bost at directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, cysylltwch ag arweinwyr y rhaglen:

PgD ac MA Gwaith Ieuenctid a Chymunedol:
Cez James:
Ebost: cjames@cardiffmet.ac.uk
Ffôn ​029 2020 5948

MA mewn Addysg (gyda llwybrau)
Dr Jan Huyton:
Ebost:JHuyton@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Course Length:
Blwyddyn llawn amser, dwy flynedd yn rhan amser

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms