Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Tystysgrif CIM mewn Marchnata Proffesiynol/Marchnata Digidol Proffesiynol

Tystysgrif CIM mewn Marchnata Proffesiynol/Marchnata Digidol Proffesiynol

Mae Ysgol Reoli Caerdydd wedi'i hachredu gan y Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM) i gynnig amrywiaeth o gymwysterau CIM. Y CIM yw'r Corff Proffesiynol mwyaf ar gyfer marchnata yn y byd, gyda mwy na 30,000 o aelodau a chymwysterau CIM yn cael eu cydnabod a'u galw gan gyflogwyr ledled y byd. Mae'r cymwysterau yn cael eu creu gan Weithwyr Marchnata Proffesiynol i sicrhau eich bod yn gwella eich gyrfa drwy aros yn gyfoes â thueddiadau marchnata newydd sy'n dod i'r amlwg.

Ar hyn o bryd mae'r Ysgol yn cynnig Tystysgrifau CIM mewn Marchnata Proffesiynol a Marchnata Digidol Proffesiynol yn ogystal â Diploma CIM mewn Marchnata Proffesiynol a Diploma mewn Marchnata Digidol Proffesiynol:

 • Mae'r Dystysgrif mewn Marchnata Proffesiynol (Lefel 4) yn rhoi mewnwelediad i ymddygiad cwsmeriaid, gan eich galluogi i ddyfeisio strategaethau cyfathrebu marchnata integredig i gyfoethogi profiad y cwsmer.
 • Mae'r Dystysgrif mewn Marchnata Digidol Proffesiynol (Lefel 4) yn canolbwyntio ar y dirwedd ddigidol ddeinamig sy'n esblygu'n barhaus drwy archwilio'r heriau a'r cyfleoedd o fewn yr amgylchedd digidol a defnyddio.
 • Mae'r Diploma mewn Marchnata Proffesiynol (Lefel 6) yn canolbwyntio ar y broses cynllunio marchnata strategol, gan roi'r gallu i chi werthuso llwyddiant drwy fetrigau marchnata allweddol a nodi mewnwelediadau i yrru penderfyniadau gwybodus. Ystyrir ei fod yn gyfwerth â gradd israddedig.
 • Mae'r Diploma mewn Marchnata Digidol Proffesiynol (Lefel 6) yn canolbwyntio ar ddeall sut i wella'r profiad digidol cyfan ac optimeiddio pob sianel, a chael mewnwelediad i wneud penderfyniadau strategol gwybodus.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Pam astudio ar gyrsiau CIM ym Met Caerdydd?

 • Cyflwynir ein cyrsiau drwy flociau penwythnos dwys, gyda gweithgareddau ar-lein ychwanegol, prosiectau busnes go iawn i annog dealltwriaeth ddyfnach, a phwyslais cryf ar addysgu a dysgu rhyngweithiol
 • Mae ein staff academaidd yn cyfuno rhagoriaeth addysgu gyda phrofiad yn y diwydiant
 • Rydym yn defnyddio prosiectau bywyd go iawn i wella eich dysgu
 • Ymfalchïwn yn ein haddysgu mewn grwpiau bach, felly ni chewch eich colli mewn torf
 • Mae ein myfyrwyr yn astudio mewn awyrgylch cyfeillgar a chroesawgar mewn cyfleuster rheoli/adeilad gwych.

Cymwysterau Lefel Tystysgrif CIM

 • Tystysgrif CIM mewn Marchnata Proffesiynol
 • Tystysgrif CIM mewn Marchnata Digidol Proffesiynol

Cynigir y ddau gymhwyster Tystysgrif gyda'r opsiwn i gwblhau'r cymhwyster cyfan neu i astudio un modiwl yn unig a derbyn dyfarniad lefel modiwl.

Modiwlau:
Marchnata Cymhwysol - Dyfarniad Lefel 4 CIM mewn Marchnata Cymhwysol (VRQ)
Ymgyrchoedd Cynllunio - CIM Lefel 4 mewn Ymgyrchoedd Cynllunio (VRQ)
Mewnwelediadau Cwsmeriaid - Gwobr Lefel 4 CIM mewn Mewnwelediadau Cwsmeriaid (VRQ)
Technegau Marchnata Digidol - Dyfarniad Lefel 4 CIM mewn Technegau Marchnata Digidol (VRQ)

Cyflwynir pob modiwl trwy 4 diwrnod o addysgu wyneb yn wyneb (gyda chefnogaeth amrywiaeth o adnoddau ar-lein a llyfrgell), bydd pob myfyriwr yn cael mynediad at e-lyfrau modiwl a gyhoeddwyd gan CIM ar gyfer pob un o'r modiwlau gorfodol, yn ogystal ag 1 x 3 awr o sesiwn cymorth asesu a dyrannu tiwtor personol i gynorthwyo datrys unrhyw ymholiadau sy'n gysylltiedig ag astudiaeth.

Bydd gan fodiwlau traethodau ymchwil uchafswm o 12 myfyriwr a byddant yn cael eu cyflwyno:

Marchnata Cymhwysol:
16 & 17 Ionawr/13 & 14 Chwefror 2021


Ymgyrchoedd Cynllunio:
8 a 9 Mai 2021/6 a 7 Mehefin 2021


Technegau Mewnwelediadau Cwsmeriaid neu Farchnata Digidol:
18 a 19 Medi 2021/16 & 17 Hydref 2021


Cymwysterau Lefel Diploma CIM

​Mae'r ddau gymhwyster Diploma hefyd yn cael eu cynnig gyda'r opsiwn i gwblhau'r cymhwyster cyfan neu i astudio un modiwl yn unig a derbyn dyfarniad lefel modiwl.

Modiwlau:
Marchnata a Strategaeth Ddigidol - Dyfarniad Lefel 6 CIM mewn Marchnata a Strategaeth Ddigidol (VRQ)
Arloesedd mewn Marchnata - Gwobr Lefel 6 CIM mewn Arloesedd mewn Marchnata (VRQ)
Rheoli Adnoddau - Dyfarniad Lefel 6 CIM mewn Rheoli Adnoddau (VRQ)
Rheoli Brandiau - CIM Lefel 6 mewn Rheoli Brandiau (VRQ)
Optimeiddio Digidol - Dyfarniad Lefel 6 CIM mewn Optimeiddio Digidol (VRQ)
Profiad y Cwsmer Digidol - Gwobr Lefel 6 CIM ym Mhrofiad y Cwsmer Digidol (VRQ)

Ein dewis dewisol ar gyfer y Diploma mewn Marchnata Proffesiynol yw 'Profiad Cwsmeriaid Digidol'. Fodd bynnag, os oes galw am naill ai Rheoli Adnoddau a/neu Reoli Brandiau yn lle hynny - byddai angen o leiaf 6 myfyriwr.

Cyflwynir pob modiwl trwy 4 diwrnod o addysgu wyneb yn wyneb (gyda chefnogaeth amrywiaeth o adnoddau ar-lein a llyfrgell), bydd gan y myfyrwyr fynediad at e-lyfrau 'canllaw modiwlau' a gyhoeddwyd gan CIM ar gyfer pob un o'r modiwlau gorfodol, ynghyd ag 1 x 3 awr o sesiwn cymorth asesu a dyrannu tiwtor personol i cynorthwyo i ddatrys unrhyw ymholiadau sy'n gysylltiedig ag astudiaeth.

Mae'n rhaid bod gan y modiwlau hyn o leiaf 6 myfyriwr i fod yn hyfyw ac yn uchafswm o 12 myfyriwr a byddant yn cael eu cyflwyno:

Profiad y Cwsmer Digidol:
16 & 17 Ionawr 2021/13 & 14 Chwefror 2021

Arloesedd mewn Marchnata
Optimeiddio Digidol:
8 a 9 Mai 2021/6 a 7 Mehefin 2021

Marchnata a Strategaeth Ddigidol:
18 a 19 Medi 2021/16 & 17 Hydref 2021


Asesu

 • Tystysgrif CIM mewn Marchnata Proffesiynol
 • Marchnata Cymhwysol:
  Ebrill 2021*
 • Ymgyrchoedd Cynllunio:
  Gorffennaf 2021*
 • Technegau Mewnwelediadau Cwsmeriaid neu Farchnata Digidol:
  Rhagfyr 2021*
 • *Gall myfyrwyr gyflwyno unrhyw un o bwyntiau Gorffennaf, Rhagfyr ac Ebrill ond mae'r briff asesu yn newid
 • Diploma CIM mewn Marchnata Proffesiynol
 • Profiad y Cwsmer Digidol:
  Ebrill 2021*
 • Arloesedd mewn Marchnata
  Optimeiddio Digidol
  Gorffennaf 2021*
 • Marchnata a Strategaeth Ddigidol
  Rhagfyr 2021*
 • *Gall myfyrwyr gyflwyno unrhyw un o bwyntiau Gorffennaf, Rhagfyr ac Ebrill ond mae'r briff asesu yn newid

Gofynion Mynediad

Tystysgrif CIM mewn Marchnata Proffesiynol a Marchnata Digidol Proffesiynol

Fel arfer, dylai ymgeiswyr fod ag un o'r canlynol:

 • CIM Lefel 3 Tystysgrif Ragarweiniol mewn Marchnata.
 • Tystysgrif Sylfaen CIM mewn Marchnata.
 • Unrhyw gymhwyster Lefel 3 perthnasol.
 • Unrhyw radd yn y DU neu gyfwerth rhyngwladol.
 • Y Fagloriaeth Ryngwladol (sy'n gyfwerth â Lefel 3 FfCh ac uwch)
 • Bydd ymarfer proffesiynol (awgrymir blwyddyn mewn rôl farchnata) yn cael ei ystyried

Diploma CIM mewn Marchnata Proffesiynol a Marchnata Digidol Proffesiynol

 • Tystysgrif CIM Proffesiynol mewn Marchnata
 • Gradd Sylfaen mewn Busnes gyda Marchnata.
 • Gradd Baglor neu Feistr o brifysgol gydnabyddedig, gydag o leiaf un rhan o dair o'r credydau yn dod o gynnwys marchnata (h.y. 120 credyd mewn graddau Baglor neu 60 credyd mewn graddau Meistr).
 • Bydd ymarfer proffesiynol (awgrymir marchnata dwy flynedd mewn rôl weithredol) hefyd yn cael ei ystyried.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Ffioedd

Tystysgrif CIM mewn Marchnata Proffesiynol:
£675 y modiwl*

Taladwy i CIM:
£150 fesul asesiad (x3)
£65 Ffi aelodaeth (Astudio) Cysylltiedig (CIM).

Diploma CIM mewn Marchnata Proffesiynol:
£700 y modiwl*

Taladwy i CIM:
£180 fesul asesiad (x3)
£65 Ffi aelodaeth (Astudio) Cysylltiedig (CIM.


Ceisio/Ymholiadau:
Paula Kearns
PKearns@cardiffmet.ac.uk