Skip to main content

Graddau Chwaraeon a Gwyddor Iechyd

​Yn Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd, rydym yn cynnig ystod eang o raddau israddedig ac ôl-raddedig, a ddarperir ar draws campysau Cyncoed a Llandaf. Mae llawer o'n cyrsiau wedi'u hachredu'n broffesiynol ac yn cynnig cyfuniad o astudiaethau damcaniaethol, gwaith labordy, profiad gwaith ymarferol, a chyfleoedd gwirfoddoli a lleoliad gwaith.

Cyrsiau Israddedig


Cyrsiau Ôl-raddedig