Croeso i Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Dr Katie ThiralwayMae Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd yn ganolfan ragoriaeth gydnabyddedig yn y DU ac mae wedi sefydlu enw da cenedlaethol a rhyngwladol am ansawdd ei gwaith academaidd ac ymchwil ym meysydd chwaraeon a gwyddorau iechyd. Ein gweledigaeth yw bod yn adnabyddus yn fyd-eang am ein haddysg sy'n canolbwyntio ar gyflogadwyedd ac ymchwil effeithiol.

Er mwyn helpu i gyflawni'r weledigaeth hon, mae'r graddau israddedig ac ôl-raddedig mewn chwaraeon a gwyddorau iechyd yn Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd wedi'u strwythuro i ddarparu llwybrau unigryw sy'n darparu ar gyfer diddordebau myfyrwyr unigol ac sy'n cwrdd â gofynion galwedigaethol marchnad sy'n ehangu.

Mae ein portffolio cyffrous o raglenni rhyngddisgyblaethol yn rhoi cyfle i'n myfyrwyr ddatblygu gwybodaeth a sgiliau, ennill profiad ymarferol a defnyddio offer a chyfleusterau blaengar, i baratoi ar gyfer eich dewis yrfa. 

Mae llawer o'n rhaglenni wedi'u hachredu'n broffesiynol i fodloni gofynion y proffesiynau chwaraeon a gofal iechyd, ac mae nifer yn unigryw yng Nghymru, gan ganiatáu mynediad uniongyrchol i'r proffesiwn o'ch dewis a ffurfio man cychwyn rhagorol ar gyfer eich gyrfa. Rydym yn aml yn croesawu graddedigion yn ôl i ddilyn astudiaeth neu ymchwil bellach, a chynnal cysylltiadau agos â'r rhai sy'n dechrau cyflogaeth. 

Yn ogystal, rydym yn ymgysylltu'n agos â diwydiant i ddarparu gwasanaethau ymgynghori a rhaglenni datblygiad proffesiynol i weddu i anghenion y sefydliad a'u staff. Mae dros 96% o fyfyrwyr mewn cyflogaeth neu'n astudio ymhellach 6 mis ar ôl graddio.  Mae gan yr Ysgol ddiwylliant ymchwil ffyniannus, gyda dros 100 o fyfyrwyr PhD ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau'r Ysgol. 

Os ydych chi'n ystyried gwneud cais am un o'n cyrsiau gradd, amser llawn neu ran-amser; israddedig neu ôl-raddedig; a addysgir neu sy'n seiliedig ar ymchwil, yna hyderaf y bydd yr ystod o gyrsiau'n ddeniadol i chi. Mae Caerdydd yn ddinas fendigedig i astudio ynddi ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i'n hamgylchedd dysgu bywiog a chefnogol.

Dr Katie Thirlaway
Deon yr Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd