Skip to main content

Cyrsiau Gradd Addysg, Dyniaethau a Pholisi Cymdeithasol

​Yn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd rydym yn cynnig amrywiaeth o raddau israddedig ac ôl-raddedig ar draws meysydd Hyfforddiant Athrawon, Addysg, y Dyniaethau (Ysgrifennu Creadigol, Saesneg a'r Cyfryngau), Troseddeg, Plismona, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Tai, Polisi Cymdeithasol, Cymdeithaseg, Gwaith Cymdeithasol a Gwaith Ieuenctid.

Wedi'i leoli ar draws campysau Cyncoed a Llandaf, mae gan ein cyrsiau enw da cenedlaethol a rhyngwladol am ragoriaeth gyda llawer yn cael eu datblygu mewn cydweithrediad â chyrff rheoleiddio a phroffesiynol.

Mae gan bob un o'n cyrsiau leoliadau gwaith dewisol neu orfodol, sy'n rhoi cyfle i chi ennill profiad gwaith gwerthfawr a gwella'ch cyflogadwyedd.


Pob Cwrs Israddedig

Pob Cwrs Ôl-raddedig

Cyrsiau Byr