Hafan>Ynglŷn â Ni>Y Gwasanaeth gyrfaoedd
Students talking to a member of staff

Careers Service / Gwasanaeth Gyrfaoedd logo

Rydyn ni yma i'ch helpu chi bob cam o'r ffordd, o archwilio opsiynau i gael swydd.


Y Gwasanaeth gyrfaoedd

Gallwch gyrchu gwasanaethau ac adnoddau sydd wedi'u cynllunio i wella'ch sgiliau cyflogadwyedd a'ch paratoi'n well ar gyfer byd gwaith. 

Os ydych yn archwilio eich opsiynau gyrfa, yn chwilio am swydd, neu angen help gyda CV neu gyfweliad, rydym yma i helpu.

Rydym hefyd yn cefnogi graddedigion am hyd at dair blynedd ar ôl graddio.


 ​​​​​​​​​


Gwasanaethau Myfyrwyr

Darganfyddwch fwy am ein tîm a sut y gallant helpu i gefnogi'ch taith ym Met Caerdydd.

Shape your future logo

Myfyrwyr presennol

Trefnu apwyntiad, mynychu digwyddiadau, a chyrchu adnoddau ar-lein.
Graddedigion

Gyrchu cymorth am hyd at dair blynedd ar ôl graddio.

Graddedigion


Darpar fyfyrwyr

Archwilio'r ffyrdd y gallwn eich cefnogi
Darpar fyfyrwyr
Cyflogwyr


Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr i'w helpu i gysylltu â'n corff myfyrwyr a denu'r talent gorau.

Archwilio ffyrdd o recriwtio ein myfyrwyr presennol a graddedigion diweddar.

Gwybodaeth i gyflogwyr