Hafan>Ynglŷn â Ni>Gwasanaeth Gyrfaoedd

Gwasanaeth Gyrfaoedd

​​​​​​​

​Gallwch gyrchu gwasanaethau ac adnoddau sydd wedi’u cynllunio i wella’ch sgiliau cyflogadwyedd a’ch paratoi’n well ar gyfer byd gwaith.

Os ydych yn archwilio eich opsiynau gyrfa, yn chwilio am swydd, neu angen help gyda CV neu gyfweliad, rydym yma i helpu.

Fel un o raddedigion Met Caerdydd, gallwch barhau i gyrchu cymorth gan ein Gwasanaeth Gyrfaoedd.​

Cyflogwyr

Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr i’w helpu i gysylltu â’n corff myfyrwyr a denu’r talent gorau.

Archwilio ffyrdd o recriwtio ein myfyrwyr presennol a graddedigion diweddar.

Gwybodaeth i gyflogwyr

Myfyrwyr Presennol

​​Trefnu apwyntiad, mynychu digwyddiadau, a chyrchu adnoddau ar-lein.

Myfyrwyr presennol

Darpar Fyfyrwyr

Archwilio’r ffyrdd y gallwn eich cefnogi gyda’ch gyrfa.

Darpar fyfyrwyr

Myfyrwyr Rhyngwladol

Manteisiwch ar gymorth 1:1 arbenigol gan ein hymgynghorwyr, wedi’i deilwra i’ch anghenion.

Myfyrwyr rhyngwladol