Hafan>Astudio>Cyngor i Ymgeiswyr
Advice for Applicants - Cardiff Met

Cyngor i Ymgeiswyr

​Rydyn ni'n falch iawn eich bod chi'n ystyried gwneud cais am le i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Er mwyn sicrhau eich bod yn llwyddo i wau eich ffordd drwy’r ddrysfa o wybodaeth, ffurflenni a therfynau amser sy’n eich wynebu, rydym wedi casglu’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gwblhau eich cais at ei gilydd.

Yn yr adran hon o'n gwefan, mae yna feysydd penodol ar gyfer myfyrwyr sy'n gwneud cais am radd israddedig (gyntaf), rhaglen meistr neu ymchwil a chwrs proffesiynol.

Ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd rydym  yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o bob oed. Rydym yn ystyried sgiliau a nodweddion a enillwyd o fyd gwaith a phrofiadau bywyd eraill yn ogystal â chymwysterau, a dylid nodi pob un ohonynt ar eich  ffurflen gais berthnasol.

Edrychwn ymlaen at eich gweld ar y campws yn fuan.

Follow Admissions on Twitter ​​​

Israddedigion

Ewch i'n tudalennau Cais Israddedig pages for advice and information on the UCAS application process.

Hyfforddiant Athrawon (TAR)

Ewch i'n tudalennau Cais Hyfforddi Athrawon i gael cyngor ar y broses ymgeisio TAR.

Ôl-raddedig, Rhan Amser, Ymchwil

Ewch i'n tudalennau cais  Ôl-raddedig, Rhan-Amser,    Proffesiynol ac Ymchwil.

Trydariadau

​​​​​ ​​​Derbyniadau

Dilynwch Derbyniadau ar Twitter