Hafan>Astudio>Cyngor i Ymgeiswyr

Cyngor i Ymgeiswyr

Study at Cardiff Metropolitan University

Rydyn ni’n falch iawn eich bod chi’n ystyried gwneud cais am le i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Er mwyn sicrhau eich bod yn llwyddo i wau eich ffordd drwy’r ddrysfa o wybodaeth, ffurflenni a therfynau amser sy’n eich wynebu, rydym wedi casglu’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gwblhau eich cais at ei gilydd.

Yn yr adran hon o’n gwefan, mae yna feysydd penodol ar gyfer myfyrwyr sy’n gwneud cais am radd israddedig (gyntaf), rhaglen meistr neu ymchwil a chwrs proffesiynol.

Ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o bob oed. Rydym yn ystyried sgiliau a nodweddion a enillwyd o fyd gwaith a phrofiadau bywyd eraill yn ogystal â chymwysterau, a dylid nodi pob un ohonynt ar eich ffurflen gais berthnasol.

Edrychwn ymlaen at eich gweld ar y campws yn fuan.

Dilynwch Derbyniadau ar Twitter ​​​


International
Ôl-raddedig, Rhan Amser, Ymchwi

Ewch i’n tudalennau cais Ôl-raddedig, Rhan-Amser, Proffesiynol ac Ymchwil.