Ymchwil>Academïau Byd-eang>Iechyd a Pherfformiad Dyno

Iechyd a Pherfformiad Dynol

Cardiff Metropolitan University

Helpu unigolion i gael bod y gorau y gallan nhw fod a gwireddu eu potensial. Bydd yr Academi Fyd-eang hon yn dod â’i harbenigedd o ran lles, iechyd y cyhoedd, gwyddorau biofeddygol, arweinyddiaeth a rheoli, chwaraeon, gweithgaredd corfforol, hyfforddi a thechnoleg at ei gilydd i gael cymryd golwg cyfannol ar berfformiad dynol. O helpu unigolion i gael aros yn iach hyd at lwyddiant o safon byd mewn unrhyw faes, bydd yr Academi Fyd-eang hon yn canolbwyntio ar wella’r unigolyn er budd cymdeithas ac mae’n mynd i’r afael â Nodau Cynaliadwyedd y Cenhedloedd Unedig sy’n ymwneud â iechyd da a lles, gwaith teilwng a thwf economaidd, a dinasoedd a chymunedau cynaliadwy.

 
Iechyd a Pherfformiad Dyno Fideo