Grŵp Ymchwil a Menter Cymunedau Bwriadol

Mae Cymunedau Bwriadol yn ffenomen gynyddol ledled y DU a ledled y Byd.  Mae Met Caerdydd wedi ffurfio grŵp ymchwil i ddod ag academyddion ac ymarferwyr ynghyd i edrych ar y ffordd y gall Cymunedau Bwriadol gyfrannu at iechyd a lles pobl. ​​​​ ​​  

 
Symposiwm 2023
Mynegiadau o ddiddordeb.
Beth yw Cymunedau Bwriadol?
Mae gan ICs hanes hir a sefydledig. Darllenwch fwy...
​Grŵp Ymchwil
Grŵp traws-sefydliadol o ymchwilwyr ac academyddion.