Ymchwil>Academïau Byd-eang>Dylunio sy'n Canolbwyntio ar Bobl

Dylunio sy'n Canolbwyntio ar Bobl

Cardiff Metropolitan University

Gwella’r byd o’n hamgylch. Bydd sefydliadau, cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau a fydd yn rhoi’r unigolyn yn y canol yn sicrhau atebion effeithiol. Bydd dylunio person-ganolog yn hybu’r gwaith o greu atebion arloesol i heriau byd-eang. Bydd yr Academi Fyd-eang hon yn cysylltu ein harbenigedd mewn dylunio â thechnoleg, celf, pensaernïaeth a pholisi i gael mynd i’r afael ag amrywiaeth o heriau byd-eang, gan gynnwys gwaith teilwng a thwf economaidd, seilwaith ac arloesedd diwydiant, ac effaith penderfyniadau cyrff cyhoeddus ar gyfraniad cenedlaethau’r dyfodol gan ddefnyddio’r ddeddf o safon byd: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.