Cyfleusterau Gwyddorau Iechyd


Cynlluniwyd ein cyfleusterau Gwyddorau Iechyd arbenigol gyda’ch gyrfa yn y dyfodol mewn golwg, gan eich galluogi chi i ennill profiadau ymarferol fel rhan o’ch gradd.

Labordai Gwyddor BiofeddygolMae’r labordai addysgu gwyddor biofeddygol yn fawr, yn fodern ac yn gyflawn o offer, gan alluogi myfyrwyr i ddatblygu cymwyseddau allweddol sy’n cyd-fynd â gofynion achredu. Mae myfyrwyr yn ymgymryd â sesiynau ymarferol hanfodol mewn meysydd disgyblaeth craidd sy’n cynnwys microbioleg ac imiwnoleg, gwyddorau gwaed a chellol, bioleg foleciwlaidd a geneteg trwy gydol eu rhaglenni astudio. Mae sgrin cyfryngau a gosodiad sain yn galluogi ymgysylltu rhyngweithiol rhwng staff a myfyrwyr gan sicrhau y cyflwynir profiad dysgu rhagorol yn ystod pob sesiwn labordy.

Ystafell Asesu IechydMae’r Ystafell Asesu Iechyd yn ymwneud ag asesu gwirfoddolwyr dynol yn ffisiolegol gan ddefnyddio ystod eang o dechnegau. Mae rhai o’r technegau hyn yn cynnwys mesuriadau pwysedd gwaed, mesuriadau stiffrwydd rhydwelïol gan ddefnyddio mesurau tonometreg applanation, ocsimetreg pwls ac uwchsain gan gynnwys asesu llif gwaed i’r ymennydd, sbirometreg, profion ymarfer corff a chymryd a dadansoddi gwaed gwythiennol a chapilarïau. Mae’r ymchwil a wneir yn yr Ystafell Asesu Iechyd yn canolbwyntio’n arbennig ar iechyd fasgwlaidd, sy’n llywio addysgu yn y maes hwn.

Psychology Facilities

Labordai SeicolegMae’r cyfleusterau seicoleg yn cynnwys ystafelloedd profi unigol ar gyfer arbrofion ymddygiadol a chasgliad o offer arbenigol gan gynnwys traciwr llygaid Tobii, EEG Biosemi a darllenydd wyneb Noldus. Mae gennym labordy addysgu hefyd sydd â chasgliad o gyfrifiaduron sydd ar gael yn fasnachol a sawl BIOPAC MP46 ar gyfer addysgu egwyddorion seicoffisioleg.
Teithiau Rhithiol – I Ddod yn Fuan.

Podiatry Facilities

Clinig PodiatregBydd gan fyfyrwyr fynediad at gyfleuster clinigol mawr â chlinig sawl cadair ar y safle, ynghyd â labordy cerddediad, labordai gweithgynhyrchu orthosis a labordy anatomeg a ffisioleg newydd lle defnyddir technoleg i wella’r ffordd o gyflwyno’r pynciau hyn. Mae yna ystafell efelychu hefyd lle gellir datblygu amrywiaeth o sgiliau diagnostig cyn-glinigol a thrin.
Teithiau Rhithiol – I Ddod yn Fuan.

Food Industry Centre

Canolfan Diwydiant BwydMae’r cyfleusterau diwydiannol yng Nghanolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE ar gael i’w defnyddio gan fyfyrwyr i gefnogi ein Myfyrwyr Gwyddor Bwyd, Maetheg, Deieteg, Gwyddor Biofeddygol ac Amgylcheddol. Mae’r rhain yn cynnwys ystafell synhwyraidd i ddefnyddwyr, 4 peiriant o faint peilot, cegin ddatblygu a chegin ymchwil defnyddwyr.
Teithiau Rhithiol – I Ddod yn Fuan.