Ymchwil ac Arloesi>Gwyddor Chwaraeon Cymhwysol>Chwaraeon Perfformiad Uchel

Chwaraeon Perfformiad Uchel

​Mae’r Grŵp Chwaraeon Perfformiad Uchel yn cynnwys amrywiaeth eclectig o academyddion a phrosiectau sy’n canolbwyntio’n bennaf ar waith rhyngddisgyblaethol. Yn y cyswllt hwn, mae’n ymdrin â llawer o faterion ym meysydd ymchwil gyfredol a chwaraeon ymarferol. Cenhadaeth ddiffiniol y grŵp yw datblygu ymgysylltiad amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol ag amrywiaeth o faterion presennol ym maes chwaraeon perfformiad uchel, gan geisio datblygu atebion iddynt. Mae dwy thema ymchwil allweddol yn amlwg yng ngwaith y Grŵp:

 

Meysydd Ymchwil / Arloesi

Athletwyr a hyfforddwyr perfformiad uchel

Prif ffocws y thema hon yw archwilio ac ymchwilio i berfformiad uchel ym maes chwaraeon o safbwyntiau amrywiol. O ganlyniad, mae dull amlddisgyblaethol yn cael ei fabwysiadu i asesu ac ystyried camau gweithredu, ymddygiad a pherfformiad(au) unigolion ym maes chwaraeon o nifer o safbwyntiau. Mae’r rhain yn cynnwys safbwyntiau ffisiolegol, seicolegol a biomecanyddol, yn ogystal â rheoli, addysgeg a dadansoddi perfformiad.                        

 

Dull rhyngddisgyblaethol

Gan fod y Grŵp yn cynnwys amrywiaeth eclectig o ysgolheigion, un o’r nodweddion sy’n ei ddiffinio yw ei natur ryngddisgyblaethol. Mae prosiectau’r Grŵp yn cael eu datblygu ar draws ffiniau, ac fel arfer maent yn ymdrin â phroblemau mewn nifer o feysydd. Ar hyn o bryd mae’r Grŵp wrthi’n sefydlu nifer o brosiectau sy’n darparu cymorth ymchwil a gwyddonol i athletwyr a thimau ysgoloriaeth yma ym Met Caerdydd mewn cydweithrediad â Chwaraeon Met Caerdydd.

         
 

Aelodau'r Grŵp

            ​
Dr Ian Bezodis,
Darllenydd mewn Biomecaneg Chwaraeon (Arweinydd Grŵp)
Athro Biostatistics Cymhwysol


Mark Lowther,
Uwch Ddarlithydd
Dr Mike Hughes,
Uwch Ddarlithydd mewn Ffisioleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff
Uwch Ddarlithydd mewn Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff
Darlithydd mewn Rheoli Chwaraeon

 

Andy Kelly,
Darlithydd
Lucy Holmes,
​Uwch Ddarlithydd mewn Dadansoddi Perfformiad
​Owen Rodgers,
Dirprwy Gyfarwyddwr Chwaraeon Met Caerdydd
Athro Seicoleg Chwaraeon
Dr Paul Smith,
Uwch Ddarlithydd mewn Ffisioleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff
​Lucy Witt,
Uwch Ddarlithydd
 Sophie Burton,
Darlithydd mewn Biomechaneg Chwaraeon ac Ymarfer Corff
Uwch Ddarlithydd mewn Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff
​Sarah Wagstaff,
Hyfforddwr Pêl-fasged Arweiniol
​Yr Athro Jon Oliver,
Athro Gwyddoniaeth Gymhwysol Ymarfer Paediatreg

Cydweithwyr

Chwaraeon Met Caerdydd