Hafan>Ymchwil>Academïau Byd-eang

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi derbyn y teitl mawreddog Prifysgol y Flwyddyn 2021 gan y Times Higher Education. Mae hyn yn dilyn nifer o lwyddiannau, gan gynnwys cael ein henwi’n Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru gan The Times a The Sunday Times Good University Guide 2021; yr ail gynnydd mwyaf yn y DU yn The Complete University Guide 2022; a chynnydd mwyaf erioed y sefydliad yn The Times a The Sunday Times Good University Guide 2021.

Roedd Met Caerdydd yn y safle uchaf o blith yr holl sefydliadau ôl-1992 yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diwethaf. Roedd ansawdd y cyfraniad a wnaed gan Met Caerdydd yn sylweddol, gyda chwarter o’r holl ymchwil yn cael ei nodi i fod yn ‘arwain y byd’ ac ymchwil 4* wedi’i nodi ym mhob uned asesu, gan amlygu effaith sylweddol Met Caerdydd ar yr economi, y gymdeithas, diwylliant a pholisi cyhoeddus ehangach./p>

Mae ein Hacademïau Byd-eang yn creu ac adeiladu ar ein llwyddiannau, gan ddwyn ein harbenigedd ymchwil ynghyd i ddatblygu dulliau rhyngddisgyblaethol, rhyngwladol ac effeithiol i rai o’r heriau mwyaf hirsefydlog sy’n effeithio arnom yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Trwy ddwyn ein cryfderau ym meysydd addysg, ymchwil ac arloesi ynghyd, ein nod yw helpu i wella’r byd o’n cwmpas mewn modd cydweithredol a thosturiol.

Croeso i'r Academïau Byd-eang

Mae Academïau Byd-eang Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ymdrechion cydweithredol a rhyngddisgyblaethol sy’n dod â’n cryfderau ymchwil, arloesedd ac addysgu at ei gilydd i gael mynd i’r afael â blaenoriaethau byd-eang heriol.

Drwy gynnig ystod o gyfleoedd dysgu ac ymchwil i raddedigion, nod yr Academïau Byd-eang yw ein gwella ni fel unigolion a gwella’r byd o’n cwmpas.

Iechyd a Pherfformiad Dynol; Gwyddor a Diogelwch Bwyd; a Dylunio Person-Ganolog yw ein tri Academi Byd-Eang. Mae rhagor o wybodaeth am yr academïau hyn ar gael isod.

Academy of Health and Human Performance

This Bydd yr Academi Fyd-eang hon yn dod â’i harbenigedd o ran lles, iechyd y cyhoedd, gwyddorau biofeddygol, arweinyddiaeth a rheoli, chwaraeon, gweithgaredd corfforol, hyfforddi a thechnoleg at ei gilydd i gael cymryd golwg cyfannol ar berfformiad dynol.

Darganfyddwch fwy am yr Academi Iechyd a Pherfformiad Dynol

Food Science, Safety and Security

Bydd yr Academi Fyd-eang hon yn dod â’n harbenigedd o ran y gwyddorau biofeddygol a chynhyrchu bwyd yn fasnachol, yn weithredol ac yn dechnegol at ei gilydd, ynghyd â maetheg, seicoleg a gwyddoniaeth ganfyddiadol.


Darganfyddwch fwy am yr Academi Gwyddor Bwyd, Diogelwch a Diogelwch

Academy Human Centred Design

Gwella’r byd o’n hamgylch. Bydd sefydliadau, cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau a fydd yn rhoi’r unigolyn yn y canol yn sicrhau atebion effeithiol.
Darganfyddwch fwy am yr Academi Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Dyn

GLoabl Academy

Lansiad Academïau Byd-eang

Cwestiynau a Sylwadau

GLoabl Academy

Datblygiad yr Academi
Byd-eang

Darllen Ragor

GLoabl Academy

Ein hymateb i bandemig y coronafeirws

Darllen Ragor