Skip to main content
Hafan>Ysgol Reoli Caerdydd>Rheoli Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau

Rheoli Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau

Cyrsiau

Ymhlith y rhaglenni mae Cyrsiau HNC/D, Cyrsiau Israddedig, Cyrsiau Rhan-amser a Chyrsiau Meistr. Rydym hefyd yn cynnig nifer o Gyrsiau Byr, fel Tystysgrif Genedlaethol Sefydliad Tafarnwyr Prydain (BII) ar gyfer Deiliaid Trwydded Bersonol; Gwobr Sefydliad Tafarnau Prydain (BII) ar gyfer Hyrwyddwyr Cerdd; Gwobr WSET Lefel 1 mewn Gwinoedd (y Dystysgrif Sylfaen gynt); Gwobr WSET Lefel 2 a Lefel 3 mewn Gwinoedd a Gwirodydd (y Dystysgrif Ganolradd ac Uwch gynt). 

Mae staff yn cael eu canmol yn gyson am eu harbenigedd, eu gwybodaeth am eu pwnc, eu parodrwydd i helpu, a'u cefnogaeth.

Rhaglen Sylfaen

 Content Query ‭[4]‬

Cyrsiau Israddedig

Cyrsiau Ôl-raddedig

Ymchwil

Mae ymchwil addysgeg a chymhwysol yn rhan sylweddol o fywyd bob dydd ar draws yr Adran Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau. Mae hyn yn galluogi staff i ddod â meddwl ac arferion o'r radd flaenaf i'r amgylchedd addysgu a dysgu. Mae ystod eang o fodiwlau gorfodol a dewisol yn y rhaglenni, gan gynnwys modiwlau ar sail prosiectau a theithiau astudio maes.

Menter

Mae cydweithredu â sefydliadau cenedlaethol a rhyngwladol eraill yn eang. Gall myfyrwyr ymgymryd â lleoliadau gwaith diwydiannol ledled y byd o ganlyniad i'n cysylltiadau diwydiant deinamig a'n rhwydwaith cyn-fyfyrwyr cadarn. Mae'r cysylltiadau cryf hyn wedi creu cyfleoedd i fyfyrwyr elwa ar ysgoloriaethau a chynlluniau mentora yn y diwydiant, e.e.: SA Brain, Sodexo, Compass ac Ymddiriedolaeth Addysgol Savoy.

Proffiliau Staff


ABTA-logo-TWC-strapline-250.jpg