Skip to main content

Dr Darryl Gibbs

Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y gyfres MSc o raglenni yn yr adran Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau / Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Digwyddiadau

Adran: Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau

Rhif/lleoliad swyddfa: 01.57B, Adeilad Ogwr, Ysgol Reoli Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:+44 (0)2920 416327

Cyfeiriad e-bost: dgibbs@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Dr Darryl Gibbs yw Cyfarwyddwr Rhaglen y gyfres MSc o raglenni yn yr adran Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau.

Mae Dr Darryl Gibbs hefyd yn Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Digwyddiadau.

Addysgu.

Mae Dr Gibbs yn dysgu ar draws ystod o fodiwlau israddedig ac ôl-raddedig ar draws yr adran

 • Pobl, Lleoedd ac Arferion: Cyd-destuno'r Diwydiannau Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau
 • Cymdeithaseg Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau
 • Cynadleddau, Arddangosfeydd a Digwyddiadau Corfforaethol
 • Diwylliant, Pŵer a Hunaniaeth ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau
 • Dylunio a Chynhyrchu Digwyddiadau
 • Rheoli Pobl a Sefydliadau
 • Amrywiaeth a Chynhwysiant Cymdeithasol ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau
 • Digwyddiadau yn y Cyd-destun
 • Cynllunio Datblygiad Personol

Mae Dr Gibbs hefyd yn goruchwylio nifer o fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig traethawd hir.

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Dr Gibbs yn cynnwys astudiaethau lletygarwch beirniadol, rhyw a rhywioldeb a chyd-adeiladu, darparu a pherfformio profiadau croesawgar.

Cyhoeddiadau allweddol

Pennod Llyfr

 • Gibbs, D. & Ritchie, C. (2010) Theatre in Restaurants:
 • Constructing the experience. In: Morgan, M., Lugosi, P., & Ritchie, B (eds) Experience of Tourism and Leisure:
 • Consumer and Managerial Perspectives. Bristol: Channel View Publications (pp.192-201)

Erthygl Cyfnodolyn

 • Gibbs, D., Haven-Tang, C. and Ritchie, C. (2021) “Harmless flirtations or co-creation? Exploring flirtatious encounters in hospitable experiences”. Journal of Tourism and Hospitality Research (In Press).

Adolygiad Llyfr

 • Book Review: The Hungry Cowboy by Errikson for the Journal of Hospitality and Society

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Dirprwy Gadeirydd rhwydwaith staff LGBTQ+ Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Hyfforddwr ac achrededig yn cael eu cyflwyno ar gyfer Egwyddorion Cynnal y Byd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Aelod o bwyllgor llywio a phwyllgor gwyddonol Cynhadledd Ryngwladol y Celfyddydau a'r Gwyddorau Coginiol

Adolygydd Academaidd y Journal of Hospitality and Society (Ingenta Connect)

Dolenni allanol

Twitter - @lecturergibbs

LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/darryl-gibbs