Skip to main content
Hafan>Ysgol Reoli Caerdydd>Cyfleusterau'r Ysgol Reoli

Ysgol Reoli Caerdydd – Cyfleusterau

​​


Mae adeilad Ysgol Reoli Caerdydd ar Gampws Llandaf yn ymgorffori ein cenhadaeth i ysbrydoli arweinwyr diwydiant y dyfodol wrth ddarparu amgylchedd dysgu hynod gefnogol.

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys ein Ffug Lys, ein Hystafell Letygarwch bwrpasol a chanolfannau TG penodedig â mynediad at feddalwedd arbenigol a phroffesiynol sy’n eich galluogi chi i ddatblygu eich sgiliau ac ennill profiad ymarferol fel rhan o’ch astudiaethau.

Ffug LysRhowch theori gyfreithiol ar waith yn ein ffug lys pwrpasol. Cewch eich cefnogi, trwy ddulliau sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr, i barhau i ddatblygu eich sgiliau mewn cydweithredu, cyfathrebu’n effeithiol, ymchwil cyfreithiol a siarad cyhoeddus.
Dysgu rhagor

​​

Ystafell LetygarwchMae ein hystafell letygarwch bwrpasol ar y safle a’n ceginau Diwydiannol cyffiniol yn caniatáu i’r myfyrwyr hynny sy’n astudio ein graddau Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau gymhwyso theori’n ymarferol.


Oriel ​Cyfleusterau Rheoli

External picture of Management building 
Management building atrium 
Management building first floor 
Management building main lecture theatre 
Management building Harvard lecture theatre 

Ein HadeiladSweipiwch i weld rhagor o ddelweddau o’n Hadeilad Rheoli.