CSM Enterprise

Menter yn Ysgol Reoli Caerdydd

Rydym yn darparu canolfannau arbenigedd ym meysydd datblygu arweinyddiaeth a rheolaeth, cystadleurwydd rhyngwladol, entrepreneuriaeth, arloesi, rheoli busnesau bach a datblygu economaidd rhanbarthol. Ein nod yw deall eich amcanion strategol a gosod ein cynhyrchion a'n gwasanaethau i'ch cefnogi chi a'ch sefydliad.

​​​​​

Gallwn gynnig lleoliadau gwaith i fyfyrwyr, timau prosiect, partneriaethau ymchwil, cyfleoedd noddi a rhaglenni datblygu gweithredol. Mae'r Ysgol hefyd yn gweithredu rhwydwaith busnes helaeth gan gynnwys digwyddiadau a fforymau sy'n canolbwyntio ar wahanol bynciau a sectorau.

Mae ein hawydd i weithio mewn cytgord â diwydiant yn cael ei ddangos gan brofiad eang staff wrth redeg Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth, yn ogystal â'n cred y dylai profiad diwydiannol fod yn elfen graidd o bob cwrs a gynigiwn.


Get Involved
Cyfrannwch i’n gwaith

Darganfyddwch fwy am ein digwyddiadau busnes: Y Fforwm a Brecwast Busnes .

Newyddion Menter
Ysgol Pen-y-bont yn ei enwi yn dalent busnes ifanc mwyaf addawol Cymru yng ngwobrau
'menter' cenedlaethol


Cwrdd â'r Tîm

Dysgu mwy am y tîm Menter medrus a phrofiadol Ysgol Reoli Caerdydd.