Ymchwil yn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

​​

Mae gan staff Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd ystod eang o ddiddordebau ymchwil. Yn ogystal â staff sydd â phroffiliau ymchwil sefydledig, mae cyfran sylweddol o ddarlithwyr yn ymgymryd â graddau uwch ac yn datblygu diddordebau ymchwil ychwanegol i gyfrannu at bortffolio’r Ysgol. Mae gan yr Ysgol hefyd gysylltiadau ymchwil Addysg â'r Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd a’r Ysgol Gelf a Dylunio gyda ffocws rhyngddisgyblaethol.


Mae timau ymchwil a goruchwylio ymchwil  yr Ysgol yn seiliedig ar ddau grŵp (cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth):

Grwpiau Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRGs)

Grwpiau Ymchwil Addysg ac Addysgeg (ESRGs)

Grwpiau Ymchwil Polisi Cymdeithasol (SPRGs)

Mae'r grwpiau hyn hefyd yn cynnwys Cymdeithion Academaidd (myfyrwyr Ymchwil PhD ac EdD). Mae pob grŵp yn cwrdd yn wythnosol yn ystod y tymor.

Mae'r Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol hefyd yn cynnal  cyfres Seminar Ymchwilesearch gyda chyflwyniadau gan siaradwyr gwadd ac aelodau o'r grwpiau.


Cyrsiau

​Mae manylion astudiaeth Ôl-raddedig yn yr Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol i'w gweld ar y dudalen cyrsiau.

Digwyddiadau

​Edrychwch ar Raglan Seminar.
Ewch i'r tudalennau Menter ar gyfer cynadleddau eraill.

Proffiliau Staff

​Darganfyddwch fwy am staff yr Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol.
Gweld y Proffiliau Staff

Cysylltu â Ni

​Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch am ymchwil yn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd, cysylltwch â'r Cyfarwyddwr Ymchwil, yr Athro Gary Beauchamp yn   gbeauchamp@cardiffmet.ac.uk