Ymchwil yn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

​​

Mae gan staff Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd ystod eang o ddiddordebau ymchwil. Yn ogystal â staff sydd â phroffiliau ymchwil sefydledig, mae cyfran sylweddol o ddarlithwyr yn ymgymryd â graddau uwch ac yn datblygu diddordebau ymchwil ychwanegol i gyfrannu at bortffolio’r Ysgol.

Mae gan yr Ysgol hefyd gysylltiadau ymchwil Addysg â’r Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd a’r Ysgol Gelf a Dylunio gyda ffocws rhyngddisgyblaethol.

Mae timau ymchwil a goruchwylio ymchwil yr Ysgol yn seiliedig ar wyth grŵp (cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth):

Grŵp Ymchwil Canolfan Ryngwladol Arweinyddiaeth mewn Addysg Caerdydd

Grŵp Ymchwil Ysgrifennu Creadigol, Iechyd a Llesiant Cymunedol (CREWCOM)

Grŵp Ymchwil Addysg a Chyfiawnder Cymdeithasol Caerdydd

Grŵp Ymchwil Amrywiaeth, Ecwiti, a Chynhwysiant mewn Addysg

Grŵp Ymchwil Llenyddiaeth Saesneg a’r Byd-eang

Grŵp Ymchwil Seicoleg Gymhwysol mewn Addysg a Gosodiadau Cymunedol (APECS)

Grŵp Ymchwil Plentyndod ac Ieuenctid

Grŵp Ymchwil Pontio-Trawsnewidiadau Addysgol Gydol Oes/Educational Transitions Across the Lifespan (Pontio-ETAL)

Mae’r grwpiau hyn hefyd yn cynnwys Cymdeithion Academaidd (myfyrwyr Ymchwil PhD ac EdD). Mae pob grŵp yn cwrdd yn wythnosol yn ystod y tymor.

Mae’r Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol hefyd yn cynnal cyfres Seminar Ymchwil gyda chyflwyniadau gan siaradwyr gwadd ac aelodau o’r grwpiau.


Cyrsiau

​Mae manylion astudiaeth Ôl-raddedig yn yr Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol i’w gweld ar y dudalen cyrsiau.

Digwyddiadau

​Gweld Rhaglen Seminar yr Ysgol. Ewch i’r tudalennau Menter ar gyfer cynadleddau eraill.

Proffiliau Staff

​Darganfyddwch fwy am staff yr Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol. Gweld y Proffiliau Staff.

Cysylltu â Ni

​Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch am ymchwil yn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd, cysylltwch â’r Cyfarwyddwr Ymchwil, yr Athro Steve Cooper yn smcooper@cardiffmet.ac.uk