Grŵp Ymchwil SEWCTET

​Mae Canolfan De Ddwyrain Cymru ar gyfer Addysg a Hyfforddiant Athrawon (SEWCTET) yn gydweithrediad rhwng Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru ac mae'n cael ei reoli ar y cyd gan y ddau sefydliad.

Mae Grŵp Llywio Ymchwil SEWCTET yn canolbwyntio ar ddatblygu ymarfer pedagogaidd effeithiol, gyda'r prif themâu ymchwil canlynol:

  • Anghenion Addysgol Arbennig
  • Dwyieithrwydd
  • Cynhwysiant Cymdeithasol (lliniaru effeithiau tlodi ac amddifadedd ar ganlyniadau disgyblion)
  • Technolegau newydd yn y cwricwlwm
  • Dysgu awyr agored

Mae mwy o wybodaeth am y Grŵp Ymchwil, a SEWCTET yn gyffredinol, ar eu gwefan.