Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Ymchwil>Grŵp Ymchwil Seicoleg Gymhwysol mewn Addysg a Gosodiadau Cymunedol (APECS)

Grŵp Ymchwil Seicoleg Gymhwysol mewn Addysg a Gosodiadau Cymunedol (APECS)

Trefnydd a chynullydd: Dr Louise Allen-Walker (LAllen-Walker@cardiffmet.ac.uk)

Arweinydd Ymchwil Cyswllt: Dr Jenny Mercer [CSSHS] (JMercer@cardiffmet.ac.uk)

Mae aelodau’r Grŵp (dangosol) yn cynnwys:

 • Dr Louise Allen-Walker
 • Dr Laura Rees-Davies
 • Dr Emma McDonald
 • Dr Joann Warner
 • Dr Christina Thatcher (Prifysgol Caerdydd)
 • Dr Lucy Windridge
 • Dr Jennie Clement
 • Sian Sarwar
 • Dr Tom Breeze
 • Sandra Dumitrescu
 • Dan Williams
 • Dr Emily Abbinett
 • Dr Cheryl Ellis
 • Paul Brooks
 • Dr Jennie Mercer (CSSHS)
 • Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig

Nod y grŵp ymchwil hwn yw: archwilio cymwysiadau seicoleg mewn addysg a’r gymuned. Mae’r meysydd diddordeb arbennig yn cynnwys: chwalu mythau a chamsyniadau sy’n gysylltiedig â seicoleg yn y proffesiwn addysgu ac ymyriadau i helpu ymarferwyr addysg i deimlo’n hyderus i ddefnyddio ac i ddysgu am seicoleg; hyfforddi a mentora ymyriadau mewn addysg sydd wedi’u hymgorffori mewn theori seicoleg; hybu llesiant a chydnerthedd mewn cyd-destunau addysgol a chymunedol gan ddefnyddio ymyriadau seicolegol; a chymhwyso seicoleg yn y gymuned, yn benodol grwpiau ysgrifennu cymunedol a phrosiectau plismona cymunedol.

Mae ein grŵp rhyngddisgyblaethol yn cynnwys seicolegwyr, gydag arbenigeddau o fewn y maes; arbenigwyr mewn addysg sydd â phrofiad o grwpiau ysgrifennu cymunedol a phlismona cymunedol. O fewn ein grŵp, rydym yn defnyddio dulliau meintiol ac ansoddol i archwilio i effeithiolrwydd ymyriadau seicolegol mewn cyd-destunau addysgol a chymunedol.