Digwyddiadau a Gweithgareddau

 

Rhaglen  Grŵp Ymchwil a Seminar 2022-2023 Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

 

Pob Tîm sesiynau, 1-2pm

 

Os ydych wedi’ch lleoli tu allan i’r Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd a bod gennych ddiddordeb mewn mynychu un o’n seminarau ymchwil, e-bostiwch: esshresearchdegrees@cardiffmet.ac.uk

 


12/10/2022

Nick Young & Kieran Hodgkin

Canfyddiadau a phrofiadau myfyrwyr o’r pontio i’r brifysgol yng Nghymru yn ystod COVID-19

Crynodeb: Bydd y sesiwn hon yn archwilio canfyddiadau a phrofiadau myfyrwyr o’r pontio i’r brifysgol yn ystod pandemig COVID-19 yng Nghymru. Gan ddefnyddio tystiolaeth o brosiect ymchwil diweddar, byddwn yn myfyrio ar ein harferion presennol ac yn darparu argymhellion i ysgolion, colegau a phrifysgolion.

​19/10/2022

Dr Jo Aubrey

"Gallwn fod wedi bod mas yn chwarae!": Ymgysylltu â phlant fel cyfranogwyr mewn ymchwil ansoddol


​Bydd Jo’n cyflwyno rhai o’i phrofiadau o gynnwys plant fel cyfranogwyr mewn ymchwil ansoddol yn y DU ac yn rhyngwladol; bydd hyn yn cynnwys rhai myfyrdodau ar gyd-destun hanesyddol, ystyriaethau moesegol a diogelu, a bydd yn cloi gydag astudiaeth achos o rywfaint o’i hymchwil mwyaf diweddar gyda phlant o gymuned y Sipsiwn a Theithwyr yng Ngogledd Cymru.

​26/10/2022

Gemma Mitchell, Dr Joann Warner a Dr Mirain Rhys 

Arwain Lles Addysgwyr: ffenomen yn niwylliant addysg Cymru?


​Ymunwch â Gemma, Mirain a Joann wrth iddyn nhw bennu uchafbwyntiau, ac isafbwyntiau, eu taith ymchwil wrth archwilio anghenion lles addysgwyr yng Nghymru yn ystod adeg o ddiwygio trawsnewidiol. Bydd y sesiwn hon yn tynnu ar dystiolaeth a gafwyd o ddwy set ddata'n ymwneud â dau brosiect ar wahân wedi'u hariannu: (i) Llywodraeth Cymru: Adnoddau Arwain ar gyfer Lles Athrawon; a (ii) Cymdeithas Ddysgedig Cymru: Rhwydwaith Cysylltiedig â Dysgu Proffesiynol ar gyfer Lles Athrawon (PLANWT). Nod y sesiwn hon yw annog sgwrs feirniadol ar y systemau, y dulliau a'r rhethreg ynghylch hyrwyddo cysyniadau a darpariaeth lles mewn Addysg. 


​23/11/2022

​Dr Nick Taylor-Collins 

'Y gecren sy'n dofi: Agnes yn Hamnet Maggie O'Farrell fel hwsmon modern (cynnar)'


​Tra bo sylw eisoes wedi troi i gysylltiad Hamnet â thrasiedi Shakespeare, Hamlet (O'Neill, 2020), a'i ddyled iddo, mae drama arall, The Taming of the Shrew (1594), nawr yn haeddu cyfrif rhyngdestunol i helpu i ddeall y prif gymeriad, Agnes. Mae Katherina'r Shrew yn bengaled ac yn anifeilaidd, fel Agnes O'Farrell. Mae olynydd Katherina – sef Maria – o ddilyniant John Fletcher i'r Shrew, The Woman's Prize (1611), yn cynnig arhosfan arwyddocaol arall ar gyfer Agnes. Mae Maria'n goresgyn unrhyw amwysedd ynghylch perthnasoedd rhwng gŵr a gwraig yn llwyr yn nrama Shakespeare, gan ddatgan grym deheuig a gorchfygol menyw gecrus.

Wedi'i hybu gan ddylanwadau rhyngdestunol agored O'Farrell o destunau modern cynnar eraill yn ymdrin â botaneg a hebogyddiaeth, daw'n glir nad yw O'Farrell ond yn diweddaru trasiedi modern cynnar yn Hamnet drwy emosiynau galar ac euogrwydd yr unfed ganrif ar hugain, mae hi hefyd yn trefnu ei naratif yn fwy cadarn o gylch hwsmonaeth fodern gynnar - yn union fel y gwnaeth Shakespeare yn y Shrew. Yn y bennod hon, rwy'n dadlau bod Hamnet, drwy'r ymgysylltiad rhyngdestunol hwn, yn dod yn nofel sy'n ail-gastio benywdod fel dull nodweddiadol 'wrywaidd' o drin natur yn rhagweithiol, yn hytrach na naratif y wraig addfwyn sydd i etifeddu ail wely gorau ei gŵr. Daw Hamnet, hefyd, yn ddilyniant i'r Shrew