Hafan>Ynglŷn â Ni>Hyb Polisïau

Hyb Polisïau

Croeso i Hyb Polisïau Metropolitan Caerdydd lle byddwch yn dod o hyd i holl ddogfennau polisi'r Brifysgol wedi’u trefnu yn ôl thema.

Mae polisïau'n darparu datganiad o egwyddorion sy'n nodi sut y bydd y Brifysgol yn gweithredu mewn maes gweithredu penodol. Maent yn darparu cyfeiriad ac arweiniad, yn sefydlu egwyddorion a chyfrifoldebau allweddol, ac yn nodi gofynion sylfaenol.

Mae gweithdrefnau a chanllawiau manylach sy'n pennu sut y gweithredir polisi yn ymarferol ar gael yn gyffredinol drwy gysylltu â'r adran berthnasol.

Cyllid

Llywodraethu a Chyfreithiol

Iechyd, Diogelwch ac Ystadau

Adnoddau Dynol

Technoleg Gwybodaeth

Ymchwil

Addysgu, Dysgu a Myfyrwyr

Mae rheoliadau academaidd a pholisïau a gweithdrefnau cysylltiedig ar gael fel rhan o'r Llawlyfr Academaidd. Mae'r Llawlyfr yn cynnwys rhai o'r dogfennau polisi pwysig canlynol:
Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 fel y manylir yn Natganiad Hygyrchedd Gwefan y Brifysgol.

Efallai na fydd rhai o'r dogfennau polisi sydd ar gael ar y safle hwn yn cwrdd â safonau hygyrchedd. Wrth inni adolygu a diweddaru'r dogfennau hyn, byddant yn cwrdd â safonau hygyrchedd.

I ofyn am unrhyw ddogfennau polisi mewn fformatau gwahanol, anfonwch e-bost at: policies@cardiffmet.ac.uk