Astudio>New Students>Course Joining Information

Gwybodaeth Ymuno â Chwrs

​​​


Gwnewch yn siŵr eich bod yn barod i ddechrau eich cwrs! 

Mae Cyfarwyddwr eich Rhaglen a'ch tîm addysgu wedi llunio gwybodaeth yn benodol ar gyfer eich cwrs isod, er mwyn i chi gael y wybodaeth fydd ei hangen arnoch cyn i chi ddechrau ar eich cwrs. 

Os byddwch yn ymuno â ni'n uniongyrchol ym Mlwyddyn 2 neu Flwyddyn 3, cyfeiriwch at y wybodaeth isod, ond cysylltwch hefyd â chyfarwyddwr y rhaglen am unrhyw dasgau cyn-mynediad penodol a/neu wybodaeth benodol am y cyfnod cynefino a fydd yn berthnasol i chi. Bydd y manylion cyswllt yn cael eu cynnwys isod yn y wybodaeth benodol. Cysylltwch â ni os bydd gennych unrhyw ymholiadau.  

Yn ogystal â'r wybodaeth isod, cyfeiriwch hefyd at Fanyleb eich Rhaglen y byddwch eisoes wedi'i gweld pan gawsoch eich cynnig. 


Wythnos Groeso a Pontio

Bydd eich Wythnos Groeso yn dechrau ar Ddydd Llun 18 Medi. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei hychwanegu yma I roi gwybod am eich sesiwn gyntaf a man cyfarfod.


​​​CLICIWCH YMA AM WYBODAETH CROESAWU I BOB MYFYRIWR NEWYDD


Bydd eich cwrs llawlyfr Wythnos Groeso penodol ar gael isod o fis Medi ymlaen


A  B  C  D  E  F  G  H  I  L  M  P  R  S  T  Y


A

 

Llawlyfr Wythnos Groeso

​Gwybodaeth Ychwanegol


​Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol gydag ​SYBC
​Amserlen Wythnos Groeso
​Addysg Gynradd (gyda Statws Athro Cymwysedig)​
Amserlen Wythnos Groeso
​Addysg, Seicoleg ac Anghenion Addysgol Arbennig
​Amserlen Wythnos Groeso
​Animeiddio
Prosiect yr Haf

10yb Dydd Llun 18 Medi, stiwdio Animeiddio, ystafell N1.03 - llawr 1af Bloc N, campws Llandaf.
​Arlunydd-Ddylunydd: Gwneuthurwr
​Prosiect yr Haf

10yb Dydd Llun 18 Medi, stiwdio GWNEUTHURWR, ystafell B2.01 - 2il lawr Bloc B, campws Llandaf.
​Astudiaethau Addysg ​Gynradd (Dwyieithog)
Amserlen Wythnos Groeso​
​Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (Dwyieithog)
​Amserlen Wythnos Groeso

 

B

 

Llawlyfr Wythnos Groeso

​Bancio a Chyllid
​Bancio a Chyllid Rhyngwladol (Ychwanegiad)
​Blwyddyn Atodol Gofal Iechyd Cyflenwol
Brand a Rheoli Marchnata​
Busnes a Rheoli 

 

C

 

Llawlyfr Wythnos Groeso

​Gwybodaeth Ychwanegol


​Celfyddyd Gain​
​Prosiect yr Haf

10yb Dydd Llun 18 Medi, stiwdio Celf Gain, ystafell B3.01e - 3ydd llawr Bloc B, campws Llandaf.
​Cerameg
Prosiect yr Haf

10yb Dydd Llun 18 Medi, stiwdio Cerameg, ystafell B2.03 - 2il lawr Bloc B, campws Llandaf.
​Chwaraeon
Chwaraeon, Addysg Gorfforol ac Iechyd

​Amserlen Wythnos Groeso
Chwaraeon, Addysg Gorfforol ac Iechyd (Dawns)
​Amserlen Wythnos Groeso
​Cyfathrebu Graffig
​Prosiect yr Haf

10yb Dydd Llun 18 Medi, stiwdio Dylunio Graffig, ystafell N2.04 - 2il lawr Bloc N, campws Llandaf.​​​
​Cyflyru, Adsefydlu a Thylino Chwaraeon
​Amserlen Wythnos Groeso
​Cyfraith Busnes a Rheoli
​Cyfraith LLB
​Cyfrifeg

​Cyfrifeg a Chyllid
​Cyfrifeg ac Economeg
​Cyfrifiadura gyda Dylunio Creadigol
​Cyfrifiadureg
​Cyfrifiadureg a Gwyddor Data
​Cyfryngau Chwaraeon
​Amserlen Wythnos Groeso
​Cysylltiadau Cyhoeddus (PR) a Rheoli Marchnata
​Y Cyfryngau a Chyfathrebu​
​Amserlen Wythnos Groeso

 

D

 

Llawlyfr Wythnos Groeso

​Gwybodaeth Ychwanegol


​Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon
​Amserlen Wythnos Groeso
​Darlunio
​Prosiect yr Haf

10yb Dydd Llun 18 Medi, Stiwdio Darlunio, ystafell N1.05 - llawr 1af Bloc N, campws Llandaf.
​Diogelwch Cyfrifiaduron
​Dylunio a Datblygu Gemau Cyfrifiadurol
​Dylunio a Thechnoleg Bensaernïol​
​10yb Dydd Llun 18 Medi, stiwdio Technoleg Dylunio Pensaernïol - 2il lawr Bloc B, campws Llandaf.
​Dylunio Cynnyrch
Prosiect yr Haf

10yb Dydd Llun 18 Medi, stiwdio Dylunio Cynnyrch, ystafell B1.03 - llawr 1af Bloc B, campws Llandaf.
​Dylunio Ffasiwn
​Prosiect yr Haf

10yb Dydd Llun 18 Medi, stiwdio Ffasiwn, ystafell B1.02 - llawr 1af Bloc B, campws Llandaf.
​Dylunio Mewnol
Prosiect yr Haf

10yb Dydd Llun 18 Medi, stiwdio Dylunio Mewnol, ystafell B2.03c - 2il lawr Bloc B, campws Llandaf.
​Dylunio Tecstilau
Prosiect yr Haf

10yb Dydd Llun 18 Medi, stiwdio Dylunio Tecstilau, ystafell B1.06 - llawr 1af Bloc B, campws Llandaf.​

E

 

Llawlyfr Wythnos Groeso

Economeg
​Entrepreneuriaeth Gymhwysol a Rheoli Arloesedd

F

 

Llawlyfr Wythnos Groeso

​Gwybodaeth Ychwanegol


​Ffotograffiaeth
​Prosiect yr Haf

10yb Dydd Llun 18 Medi, stiwdio Ffotograffiaeth, ystafell N0.09 - llawr gwaelod Bloc N, campws Llandaf.


G

 

Llawlyfr Wythnos Groeso

​Gwybodaeth Ychwanegol​


​Gwaith Ieuenctid a Chymunedol
Amserlen Wythnos Groeso
​Gwaith Cymdeithasol​
​Amserlen Wythnos Groeso​
​Gwerthiant a Rheoli Marchanta
​Gwyddor Biofeddygol
​Amserlen Wythnos Groeso
​Gwyddor Bwyd a Maeth
​Amserlen Wythnos Groeso
​Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer (Rhyngosodol)
​Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff
​Amserlen Wythnos Groeso
​Gwyddorau Biofeddygol gydag Iechyd, Ymarfer Corff a Maeth
https://learn.cardiffmet.ac.uk/mod/folder/view.php?id=1793972
​Amserlen Wythnos Groeso
​Gwyddor Gofal Iechyd
​Amserlen Wythnos Groeso

H

 

Llawlyfr Wythnos Groeso

​​Gwybodaeth Ychwanegol


​Hyfforddi Chwaraeon
​Amserlen Wythnos Groeso
​Hysbysebu a Rheoli Marchnata

I

 

Llawlyfr Wythnos Groeso

​Gwybodaeth Ychwanegol​


​Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Amserlen Wythnos Groeso
​Iechyd yr Amgylchedd
​Amserlen Wythnos Groeso


L

 

 

Llawlyfr Wythnos Groeso


M

 

Llawlyfr Wythnos Groeso

Gwybodaeth Ychwanegol

​Maetheg Dynol a Dieteteg
​Amserlen Wythnos Groeso

N

 

 

Llawlyfr Wythnos Groeso

P

 

Llawlyfr Wythnos Groeso

​Gwybodaeth Ychwanegol


​Peirianneg Meddalwedd
​Peirianneg Roboteg 
​Peirianneg Systemau Electronig a Chyfrifiadurol
​Pensaernïaeth
​Prosiect yr Haf​

10yb Dydd Llun 18 Medi, stiwdio Pensaernïaeth, ystafell B3.03 - 3ydd llawr Bloc B, campws Llandaf.
​Plismona Proffesiynol
Amserlen Wythnos Groeso
​Podiatreg
​Amserlen Wythnos Groeso
​Prynu Ffasiwn a Rheoli Brand


R

 

Llawlyfr Wythnos Groeso

​Gwybodaeth Ychwanegol​


​Rhaglen Sylfaen: Ysgol Reoli Caerdydd
​​Rheoli Busnes Byd-eang
​Rheoli Busnes Rhyngwladol​
​Rheoli Chwaraeon
​Amserlen Wythnos Groeso
​Rheoli Digwyddiadau
​Rheoli Gwesty a Lletygarwch Rhyngwladol
​Rheoli Hedfan
​Rheoli Marchnata
​Rheoli Marchnata Digidol
​Rheoli Marchnata Ffasiwn
​Rheoli Twristiaeth Ryngwladol

 

S

 

Llawlyfr Wythnos Groeso

​Gwybodaeth Ychwanegol​


Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
​Amserlen Wythnos Groeso
​Seicoleg
​Amserlen Wythnos Groeso
​Sylfaen Peirianneg a Chyfrifiadureg Wyddoniaeth
​Sylfaen Ryngwladol
Amserlen Wythnos Groeso
​Sylfaen yn arwain at BA/BSc Gwyddorau Cymdeithasol​
​Amserlen Wythnos Groeso
​Sylfaen yn arwain at BSc Gwyddorau Iechyd​
​Amserlen Wythnos Groeso
​Systemau Gwybodaeth Busnes 


T

 

Llawlyfr Wythnos Groeso

​Gwybodaeth Ychwanegol​


​Technoleg Ddeintyddol - Gradd BSc (Anrh)
​Amserlen Wythnos Groeso
​Technoleg Ddeintyddol - Gradd Sylfaen
​Therapi Lleferydd ac Iaith
​Amserlen Wythnos Groeso​
​Troseddeg
​Amserlen Wythnos Groeso
​Tystysgrif Sylfaen mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol


Y

 

Llawlyfr Wythnos Groeso


 
*Require an Enhanced DBS check before you can proceed with enrolment - www.cardiffmet.ac.uk/dbs

+ Require an Occupational Health Assessment to be ​completed online before you can proceed with enrolment -www.cardiffmet.ac.uk/ohq.Home / EU Admissions Queries:
Tel: 029 2041 6010
E-mail: askadmissions@cardiffmet.ac.uk


International Admissions Queries:
Tel: 029 2041 6494 Email: internationalarrival@cardiffmet.ac.uk