Astudio>Ffioedd a Chyllid>Costau Cwrs Ychwanegol
Additional Course fee Information

Costau Cwrs Ychwanegol

Costau ychwanegol yw'r treuliau gorfodol neu ddewisol, yn ychwanegol at ffioedd dysgu, y mae'n rhaid i fyfyrwyr dalu amdanynt i gymryd rhan lawn a chwblhau eu hastudiaethau. Mae hyn yn cynnwys pethau fel offer, tripiau, lleoliadau a gwiriadau DBS. Mae gan bob rhaglen gostau ychwanegol gwahanol ac mae'r rhain wedi'u rhestru o dan y dolenni isod, yn dibynnu ar ba lefel astudio rydych chi'n ymuno â ni. Gellir cyfeirio unrhyw ymholiadau at additionalcosts@cardiffmet.ac.uk.


Costau Cwrs Ychwanegol Israddedig

Costau Cwrs Ychwanegol Ôl-raddedig