Astudio>Gwasanaethau Myfyrwyr>Finance support

Cyngor ariannol

Sut y gallwn ni helpu

Os ydych yn ystyried dod i Met Caerdydd i astudio, gallwn eich helpu gydag unrhyw ymholiadau ariannol a allai fod gennych.

Gall hyn gynnwys:

Trefnu apwyntiad

Gall myfyrwyr cyfredol drefnu apwyntiad gydag un o'n cynghorwyr, neu fynd i sesiwn galw heibio.

Darpar fyfyrwyr e-bostiwch izone@cardiffmet.ac.uk

Mewngofnodi i MetHub i drefnu apwyntiad.

Gall myfyrwyr  hefyd  drefnu apwyntiadau wyneb yn wyneb trwy'r i-zone.  Gall staff i-zone hefyd ddangos i fyfyrwyr sut i drefnu apwyntiadau ar-lein os  ydyn nhw'n  ansicr sut i wneud hyn.

Cysylltu â Ni

Gallwch hefyd ymweld â'r i-zone, neu gysylltu â ni:

E-bost: financeadvice@cardiffmet.ac.uk 

Ffon: +44 (0)29 2041 6170

Trefnu apwyntiad