Astudio>Gwasanaethau Myfyrwyr>Cefnogaeth ariannol

Cyngor Ariannol

Sut y gallwn ni helpu

Yn ystod eich amser yn y Brifysgol, efallai y bydd angen cyngor arnoch ar gyllidebu neu gyllid myfyrwyr.

Rydym yn cynnig apwyntiadau i drafod cyllidebu a rheoli arian, cyllid myfyrwyr, a chymorth i ddatrys problemau gyda Chyllid Myfyrwyr.

Siaradwch â ni am:

Trefnu apwyntiad

Gall myfyrwyr cyfredol drefnu apwyntiad gydag un o'n cynghorwyr, neu fynd i sesiwn galw heibio.

Mewngofnodi i MetHub i drefnu apwyntiad.

Gallwch hefyd drefnu apwyntiadau wyneb yn wyneb drwy'r parth-g. Gall staff parth-g hefyd ddangos i chi sut i drefnu apwyntiadau ar-lein os nad ydych yn siŵr sut i wneud hyn.

Darpar fyfyrwyr e-bostiwch financeadvice@cardiffmet.ac.uk

Cysylltu â ni

Gallwch hefyd ymweld â'r parth-g, neu gysylltu â ni:

E-bost: financeadvice@cardiffmet.ac.uk

Ffon: +44 (0)29 2041 6170

Trefnu apwyntiad