CYSYLLTWCH Â NI

Cyn ffonio neu anfon e-bost at y Brifysgol, fe'ch cynghorir yn gryf i ddarllen y Cwestiynau Cyffredin i sicrhau bod eich ymholiad yn cael ei gyfeirio i'r adran gywir.

Os hoffech ragor o wybodaeth, cyngor neu os oes gennych unrhyw ymholiadau penodol am gyllid myfyrwyr a ffioedd dysgu, cysylltwch â'r tîm perthnasol isod:

 

Ffioedd Dysgu:

Cysylltwch am gyngor ar sut a phryd i dalu eich ffioedd dysgu neu arweiniad ar ba gyfradd a allai fod yn berthnasol i'ch astudiaethau
Ff. 029 2041 6083​
E: tuitionfees@cardiffmet.ac.uk

 

Myfyrwyr Rhyngwladol:
Os ydych yn cael trafferth talu eich ffioedd neu os oes gennych ymholiadau FISA, cysylltwch â'r Tîm Lles Ymgysylltu Byd-eang
Ff: 029 2041 6045
E: international@cardiffmet.ac.uk

G: Gwasanaeth Cynghori Byd-eang Myfyrwyr

 

Gwasanaeth Cynghori Ariannol Myfyrwyr:

Os ydych mewn trafferthion ariannol, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol Myfyrwyr
Ff: 029 2041 6170
E: financeadvice@cardiffmet.ac.uk
G:  Cyngor Ariannol

 

Swyddfa Gofrestru

Pan fydd y ffioedd yn cael eu talu gan noddwr neu os ydych yn derbyn bwrsariaeth y GIG, anfonwch eich dogfennau ategol i'r Swyddfa Gofrestru

Ff: 029 2020 5669

E: enrolment@cardiffmet.ac.uk

G: Cofrestru

 

Cyllid Myfyrwyr

Os yw Cyllid Myfyrwyr yn aros am gadarnhad o bresenoldeb, cysylltwch â'r Gofrestrfa Academaidd

E: sfconfirmation@cardiffmet.ac.uk

G: Cofrestrfa Academaidd