Astudio>Ffioedd a Chyllid>Cynlluniau Ffioedd a Mynediad

Cynlluniau Ffioedd a Mynediad

​​​​

Os ydych chi'n chwilio am wybodaeth am ffioedd mynediad cyfredol, cliciwch yma . Os oes angen cyngor arnoch ar dalu ffioedd yna ffoniwch yr Adran Gyllid ar 029 2041 6087/6083.

Gellir gweld Cynlluniau Ffioedd Cymeradwy Swyddogol yr HEFCW ar gyfer Prifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ddilyn y dolenni canlynol:

Cynlluniau Ffioedd a Mynediad 2023/24 - 2024/25

Cymeradwywyd y Cynllun hwn gan HEFCW ym mis Awst 2021.

Dadlwythwch Gynllun Ffioedd a Mynediad 2023/24 - 2024/25

Cymeradwywyd amrywiad i’r Cynllun gan HEFCW ym mis Ebrill 2024.

Dadlwythwch Gynllun Ffioedd a Mynediad 2023/24 - 2024/25 (Amrywiad)

Cynlluniau Ffioedd a Mynediad 2022-23

Cymeradwywyd y Cynllun hwn gan HEFCW ym mis Gorffennaf 2021.

Dadlwythwch Gynllun Ffioedd a Mynediad 2022/23


Cynlluniau Ffioedd a Mynediad 2021-22

Cymeradwywyd y Cynllun hwn gan HEFCW ym mis Mai 2020. Cymeradwywyd amrywiad gan HEFCW ym Gorffennaf 2021.

Dadlwythwch Gynllun Ffioedd a Mynediad 2021/22


Cynlluniau Ffioedd a Mynediad 2019-20

Cymeradwywyd y Cynllun hwn gan HEFCW ym mis Gorffennaf 2018. Bydd fersiwn Gymraeg yn dilyn ym mis Medi, yn dilyn cyfieithu.

Lawrlwythwch Gynllun Ffioedd a Mynediad 2019/20 (Atodiad Aii) (Cymeradwywyd gan HEFCW)

Cynlluniau Ffioedd a Mynediad 2018-19

Cymeradwywyd y Cynllun hwn gan HEFCW ym mis Gorffennaf 2017. Yn dilyn y gymeradwyaeth hon, mae testun y Cynllun wedi'i ddiwygio i roi mwy o eglurder yn dilyn cyhoeddiad Ysgrifennydd y Cabinet y byddai'r lefel ffioedd uchaf yng Nghymru yn aros yn £9k. Cymeradwywyd y cynllun diwygiedig hwn gan HEFCW ym mis Rhagfyr 2017. Cymeradwywyd amrywiad i Atodiad Aii gan HEFCW ar 9 Awst 2018. Roedd yr amrywiad hwn i ystyried rhaglen newydd mewn partner masnachfraint presennol, yn ogystal â newid lleoliad ar gyfer dwy raglen fasnachfraint.

Lawrlwythwch Gynllun Ffioedd a Mynediad 2018/1​ / Cynllun Ffioedd a Mynediad 2018/19 (Cymeradwywyd gan HEFCW)​ ​
Lawrlwythwch Gynllun Ffioedd a Mynediad 2018/19 (Atodiad Aii) (Cymeradwywyd gan HEFCW)

Cynlluniau Ffioedd a Mynediad 2017-18

Cymeradwywyd gan HEFCW ym mis Gorffennaf 2016

Lawrlwythwch Gynllun Ffioedd a Mynediad 2017/18 (Atodiad Aii) (Cymeradwywyd gan HEFCW)

Lawrlwythwch Gynllun Ffioedd a Mynediad 2017/1 (Atodiad Aii) (Cymeradwywyd gan HEFCW)

Cynlluniau Ffioedd a Mynediad 2016-17

Cymeradwywyd gan HEFCW ym mis Gorffennaf 2015

Lawrlwythwch Gynllun Ffioedd 2016/17​ 

Defnyddio Incwm Ffioedd

Adroddiad blynyddol ar ddefnydd y Brifysgol o incwm ffioedd dysgu

Defnyddio Incwm Ffioedd 2017-18 (PDF)