Astudio>Ffioedd a Chyllid>Tynnu'n ôl a Ffioedd

Tynnu'n ôl a Ffioedd

Tynnu'n ôl o'ch astudiaethau

Os ydych chi'n ystyried tynnu'n ôl o'ch astudiaethau mae yna rai pethau y bydd angen i chi eu hystyried.  Efallai y byddwch yn gorfod talu rywfaint/i gyd o'ch ffioedd dysgu, yn dibynnu pryd gwnaethoch dynnu'n ôl.  Bydd y swm hwn hefyd yn dibynnu ar sut y telir eich ffioedd dysgu.

Mae gwybodaeth ar gyfer blwyddyn academaidd 2021-22 isod:

Ar gyfer Myfyrwyr Israddedig (Llawn Amser a Rhan-Amser) a chyrsiau TAR

 Amser tynnu'n ôlFfioedd Dysgu a delir yn uniongyrchol trwy Gyllid MyfyrwyrFfioedd Dysgu heb eu hariannu trwy Gyllid Myfyrwyr
Gwybodaeth yn seiliedig ar ddyddiad cychwyn y cwrs Hydref 2021

Pythefnos cyntaf y tymor –

Hyd at 10 Hydref 2021

Dim tâlDim tâl

Cyfnod 1 –

 Hyd at 9 Ionawr 2022

25%40%

Cyfnod 2 –

Hyd at 2 Mai 2022

50%70%
Cyfnod 3 - Unrhyw bryd o 3 Mai 2022100%100%

 

Ar gyfer Myfyrwyr Ôl-radd (Llawn Amser a Rhan-Amser) a chyrsiau Ymchwil

 Amser tynnu'n ôl 
Gwybodaeth yn seiliedig ar ddyddiad cychwyn cwrs Hydref 2021Pythefnos cyntaf y tymor - Hyd at 10 Hydref 2021Dim tâl
Cyfnod 1 - Hyd at 9 Ionawr 202240%
Cyfnod 2 - Hyd at 2 Mai 202270%
Cyfnod 3 - Unrhyw bryd o 3 Mai 2022100%

 

Os ydych chi'n dechrau'r flwyddyn academaidd ymlaen ar bwynt 'nad yw'n draddodiadol' (h.y. Ionawr neu Ebrill) neu'n gwneud 'cwrs byr', cysylltwch â'r Tîm Ffioedd Dysgu (manylion isod) i egluro'r cyfnodau.

Gwybodaeth bellach

Gallwch gysylltu â'n tîm Ffioedd Dysgu yn tuitionfees@cardiffmet.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ynghylch sut y bydd tynnu'n ôl o'r Brifysgol yn effeithio ar eich taliadau ffioedd dysgu.

Gallwch gysylltu â'n tîm Arian a Lles yn ionmhasadvice@cardiffmet.ac.uk neu ar 029 2041 6170 i drafod goblygiadau tynnu'n ôl o'r Brifysgol ar eich cyllid myfyrwyr.

Efallai yr hoffech chi siarad â'n tîm llety ar 029 2041 6188 neu ar accomm@cardiffmet.ac.uk i drafod unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â thenantiaeth.