Astudio>Ffioedd a Chyllid>Tynnu'n Ôl a Ffioedd

Tynnu'n Ôl a Ffioedd

​​Tynnu'n Ôl o'ch Astudiaethau

Os ydych chi'n ystyried tynnu'n ôl o'ch astudiaethau mae yna rai pethau y bydd angen i chi eu hystyried. Efallai y byddwch yn gorfod talu rywfaint/i gyd o'ch ffioedd dysgu, yn dibynnu pryd gwnaethoch dynnu'n ôl. Bydd y swm hwn hefyd yn dibynnu ar sut y telir eich ffioedd dysgu.

Mae gwybodaeth ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24 isod:

Ar gyfer Myfyrwyr Israddedig (Llawn Amser a Rhan-Amser) a Chyrsiau TAR​


Amser tynnu'n ôl
​Ffioedd Dysgu a delir yn uniongyrchol trwy Gyllid Myfyrwyr
Ffioedd Dysgu heb eu hariannu trwy Gyllid Myfyrwyr​
Gwybodaeth yn seiliedig ar ddyddiad cychwyn y cwrs Medi 2023
Pythefnos cyntaf y tymor - Hyd at 8 Hydref 2023
Dim tâl
​Dim tâl


Cyfnod 1 - Hyd at 7 Ionawr 2024
​25%
​40%


Cyfnod 2 - Hyd at 14 Ebrill 2024
​50%
​70%


Cyfnod 3 - Unrhyw bryd o 15 Ebrill 2024
​100%
​100%​


Ar gyfer Myfyrwyr Ôl-radd (Llawn Amser a Rhan-Amser) a Chyrsiau Ymchwil


Amser tynnu'n ôl


Gwybodaeth yn seiliedig ar ddyddiad cychwyn y cwrs Medi 2023​
Pythefnos cyntaf y tymor - Hyd at 8 Hydref 2023
Dim tâl


Cyfnod 1 - Hyd at 7 Ionawr 2024
​40%


Cyfnod 2 - Hyd at 14 Ebrill 2024
​70%


Cyfnod 3 - Unrhyw bryd o 15 Ebrill 2024
​100%​


Os ydych chi'n dechrau'r flwyddyn academaidd ymlaen ar bwynt 'nad yw'n draddodiadol' (h.y., Ionawr neu Ebrill) neu'n gwneud 'cwrs byr', cysylltwch â'r Tîm Ffioedd Dysgu (manylion isod) i egluro'r cyfnodau.


Gwybodaeth Bellach

Gallwch gysylltu â'n Tîm Ffioedd Dysgu yn​ tuitionfees@cardiffmet.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ynghylch sut y bydd tynnu'n ôl o'r Brifysgol yn effeithio ar eich taliadau ffioedd dysgu.

Gallwch gysylltu â'n Tîm Arian a Lles yn financeadvice@cardiffmet.ac.uk neu ar 029 2041 6170 i drafod goblygiadau tynnu'n ôl o'r Brifysgol ar eich cyllid myfyrwyr.

Efallai yr hoffech chi siarad â'n Tîm Llety ar 029 2041 6188 neu ar accomm@cardiffmet.ac.uk i drafod unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â thenantiaeth.