Astudio>Ffioedd a Chyllid>Postgraduate Additional Costs

 Costau Ychwanegol Ôl-raddedig

Please note: All figures are subject to change
Please choose your Academic School:


Cardiff School of Art and Design

Course Title
Kit/Uniform
Other
Related Documents
Doethuriaeth Broffesiynol
Tystysgrif PG mewn Sgiliau Ymchwil
MA Celf a Dylunio ( pob llwybr)
Meistr Dylunio (MDes)
Meistr mewn Celfyddyd Gain (MFA)
MSc Dylunio Cynnyrch Uwch
Ymchwil
Ffioedd Mainc

Cardiff School of Education & Social Policy

Course Title
Kit/Uniform
Other
Related Documents
TAR Addysg Gynradd (3-11 oed)
Gwasanaeth Diweddaru DBS blynyddol a argymhellir - £13 (yn amodol ar newid); Cwrs Tennis (dewisol) tua £10; Cwrs 2-ddiwrnod Athroniaeth i Blant (dewisol) tua £150; Costau cludiant i leoliadau
TAR Mathemateg Uwchradd
Gwasanaeth Diweddaru DBS blynyddol a argymhellir - £13 (yn amodol ar newid); Costau cludiant i leoliadau
TAR Uwchradd Addysg Gorfforol
Tua £65 - dewisol
Gwasanaeth Diweddaru DBS blynyddol a argymhellir - £13 (yn amodol ar newid); Cwrs Cymorth Cyntaf - £55.00; Byddai angen y cymhwyster hwn - £30-£35; Mae cyrsiau mewn meysydd Trampolinio, Pêl-rwyd, Hoci, Athletau, Chwaraeon Anabledd a Rygbi Tag yn ddewisol i fyfyrwyr eu cwblhau, a gallai rhai ohonynt godi ffi - nodwch fod y rhain yn newid bob blwyddyn
TAR Uwchradd Addysg Grefyddol
Gwasanaeth Diweddaru DBS blynyddol a argymhellir - £13 (yn amodol ar newid); Costau cludiant i leoliadau
TAR Uwchradd Bioleg gyda Gwyddoniaeth
Gwasanaeth Diweddaru DBS blynyddol a argymhellir - £13 (yn amodol ar newid); Costau cludiant i leoliadau
TAR Uwchradd Celf a Dylunio
Gwasanaeth Diweddaru DBS blynyddol a argymhellir - £13 (yn amodol ar newid); Costau cludiant i leoliadau
TAR Uwchradd Cemeg gyda Gwyddoniaeth
Gwasanaeth Diweddaru DBS blynyddol a argymhellir - £13 (yn amodol ar newid); Costau cludiant i leoliadau
TAR Uwchradd Cerddoriaeth
Gwasanaeth Diweddaru DBS blynyddol a argymhellir - £13 (yn amodol ar newid); Costau cludiant i leoliadau
TAR Uwchradd Cymraeg
Gwasanaeth Diweddaru DBS blynyddol a argymhellir - £13 (yn amodol ar newid); Costau cludiant i leoliadau
TAR Uwchradd Daearyddiaeth
Gwasanaeth Diweddaru DBS blynyddol a argymhellir - £13 (yn amodol ar newid); Costau cludiant i leoliadau
TAR Uwchradd Drama
Gwasanaeth Diweddaru DBS blynyddol a argymhellir - £13 (yn amodol ar newid); Costau cludiant i leoliadau
TAR Uwchradd Dylunio a Thechnoleg
Gwasanaeth Diweddaru DBS blynyddol a argymhellir - £13 (yn amodol ar newid); Costau cludiant i leoliadau
TAR Uwchradd Ffiseg gyda Gwyddoniaeth
Gwasanaeth Diweddaru DBS blynyddol a argymhellir - £13 (yn amodol ar newid); Costau cludiant i leoliadau
TAR Uwchradd Hanes
Gwasanaeth Diweddaru DBS blynyddol a argymhellir - £13 (yn amodol ar newid); Costau cludiant i leoliadau
TAR Uwchradd Ieithoedd Tramor Modern
Gwasanaeth Diweddaru DBS blynyddol a argymhellir - £13 (yn amodol ar newid); Costau cludiant i leoliadau
TAR Uwchradd Saesneg
Gwasanaeth Diweddaru DBS blynyddol a argymhellir - £13 (yn amodol ar newid); Costau cludiant i leoliadau
TAR Uwchradd TGCh & Chyfrifiadura
Gwasanaeth Diweddaru DBS blynyddol a argymhellir - £13 (yn amodol ar newid); Costau cludiant i leoliadau

Cardiff School of Management

Course Title
Kit/Uniform
Other
Related Documents
MSc Rheoli Lletygarwch a Thwristiaeth Rhyngwladol
Costau ymweld posibl (e.e. mynediad)
MSc Rheoli Prosiect Digwyddiadau
Costau ymweld posibl (e.e. mynediad)

Cardiff School of Sport & Health Sciences - Llandaff Campus

Course Title
Kit/Uniform
Other
Related Documents
MRes Gwyddor Fiofeddygol
Costau rhedeg y labordy o £1550
MSc Seicoleg Fforensig
Cynghorir ymgeiswyr yn gryf i gofrestru gyda Gwasanaeth Diweddaru blynyddol y DBS fel y gellir gwirio dilysrwydd Datgeliadau yn ystod cyfnod yr astudiaethau - £13 (yn amodol ar newid). Gall darparwyr lleoliadau ofyn am DBS mwy diweddar na’r hyn a gyflwynwyd ar fynediad i’ch rhaglen. O dan yr amgylchiadau hyn, efallai y bydd angen i'r myfyriwr dalu'r gost.
MSc Technoleg Ddeintyddol
Mae angen gwegamera (tua £20) a chlustffon
PgD Ymarferydd Seicoleg Fforensig
Cynghorir ymgeiswyr yn gryf i gofrestru gyda Gwasanaeth Diweddaru blynyddol y DBS fel y gellir gwirio dilysrwydd Datgeliadau yn ystod cyfnod yr astudiaethau - £13 (yn amodol ar newid). Gall darparwyr lleoliadau ofyn am DBS mwy diweddar na’r hyn a gyflwynwyd ar fynediad i’ch rhaglen. O dan yr amgylchiadau hyn, efallai y bydd angen i'r myfyriwr dalu'r gost.
PgDip/MSc Dieteteg
Cynghorir ymgeiswyr yn gryf i gofrestru gyda Gwasanaeth Diweddaru blynyddol y DBS fel y gellir gwirio dilysrwydd Datgeliadau yn ystod cyfnod yr astudiaethau - £13 (yn amodol ar newid). Gall darparwyr lleoliadau ofyn am DBS mwy diweddar na’r hyn a gyflwynwyd ar fynediad i’ch rhaglen. O dan yr amgylchiadau hyn, efallai y bydd angen i'r myfyriwr dalu'r gost.
Ymchwil
Ffioedd Mainc

Cardiff School of Sport & Health Sciences - Cyncoed Campus

Course Title
Kit/Uniform
Other
Related Documents

General


Aside from the courses listed above, there are other generic costs relating to printing/binding e.g. Final Dissertation. If you are studying a course that doesn’t require a Disclosure and Barring Service (DBS) check for entry, but as part of your placement and or dissertation, you come into contact with young or vulnerable adults, you will be required to undertake a criminal records check. Please refer to www.cardiffmet.ac.uk/dbs for further information.


For applicants who choose to undertake a 48-week industrial work placement as part of their academic programme, there will be additional costs associated with this, e.g. Visa applications, travel and living costs, etc.


If you choose to undertake an ERASMUS placement during your studies, there will be living costs associated with living in the European Country for the duration.