Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Mae'r Ysgol Dechnolegau newydd ddiweddaraf yn cynnig amgylchedd wedi'i ddylunio gyda myfyrwyr wrth ei wraidd. Mae'n cynnwys cyfres o labordai a lleoedd addysgu uwch-dechnoleg pwrpasol, ardal ddysgu agored, canolbwynt ymchwil i fyfyrwyr PhD, a gofod swyddfa ar gyfer darlithwyr a staff Ysgol.

Archwiliwch y rhith-daith 3D o amgylch Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Labordai uwch-dechnoleg ymroddedig

Mae ein labordai manyleb uchel yn cynnwys Roboteg, Gwyddor Data a Deallusrwydd Artiffisial, Dylunio a Datblygu Gemau, Diogelwch Cyfrifiaduron a Systemau Electronig.

Dyluniwyd pob labordy i hwyluso dysgu ymarferol, gan gwmpasu pob agwedd ar dechnoleg o raglennu cyfrifiadurol i reolwyr gwreiddio electronig, o drin cyfeintiau mawr o ddata i gael mewnwelediadau gan ddefnyddio Deallusrwydd Artiffisial, i raglennu a datblygu meicro-reolwyr ar gyfer Rhyngrwyd Pethau.


Labordy Roboteg

Mae’r Labordy Roboteg wedi’i integreiddio’n agos ag Labordy Roboteg EUREKA Met Caerdydd - un o ddim ond 14 o ganolfannau ymchwil blaenllaw ym maes roboteg yn y DU, a’r unig ganolfan sy’n arbenigo mewn roboteg gymdeithasol a gwasanaeth. Mae gan fyfyrwyr fynediad at:

 • 30 robotiaid humanoid gwasanaeth arbenigol, cymdeithasol a gofal iechyd gyda nodweddion a galluoedd deallusrwydd artiffisial datblygedig - gan gynnwys EZ JD, Nao, Canbot U05E, Canbot3S a Sanbot, gyda synwyryddion sonar cysylltiedig, gwisgoedd gwisgadwy ac offer gofal iechyd IoT. 

 • Robotiaid symudol uwch ar gyfer addysg, gan gynnwys EZ Roli, Six Hexapod, DJI RoboMaster a Spheros. 

 • Braich roboteg 7 DoF soffistigedig gyda'r holl synwyryddion crwn ar gyfer ymchwil a datblygu roboteg ddiwydiannol. 

 • Meddalwedd Deallusrwydd Artiffisial a roboteg uwch ar gyfer efelychu a dadansoddeg data.

 • Pecyn AR uwch a meddalwedd arbenigol sy'n gysylltiedig â robotiaid. 

 • Peiriannau manyleb uchel: i7-9700, 32GB RAM, 1 storfa 1 TB NVMe PCIE, gyda monitorau HD 24” 

 • Mynediad at feddalwedd dylunio 3D ac argraffwyr 3D i argraffu ac adeiladu rhannau roboteg, fisorau gofal iechyd a masgiau.

Lab Diogelwch Cyfrifiaduron

Mae'r cyfleusterau yn ein labordy seiberddiogelwch pwrpasol yn galluogi myfyrwyr i ddysgu offer a thechnegau o safon diwydiant ac ennill profiad ymarferol.

 • Cwblhewch labordy Cisco gyda gallu rhwydweithio a seiberddiogelwch 

 • Pecynnau Caledwedd Cisco ar gyfer Rhwydweithio a CyberOps 

 • Rhwydwaith coch ar gyfer profi treiddiad - Gweinyddwr cwmwl preifat i redeg labordai diogelwch ar beiriannau rhithwir (systemau gweithredu â chymorth (OS) Kali Linux, Ubuntu, Windows Server 2016 a Windows 10) 

 • Rhwydwaith WiFi ar wahân ar gyfer profi diogelwch ac IoT 

 • Rhwydwaith IoT gyda Raspberry-Pis 

 • Peiriannau manyleb uchel: i7-9700, 32GB RAM, storfa 1 TB NVMe PCIE, cerdyn graffeg Nvidia 2080, gyda monitorau HD 24”

Lab Systemau Electronig

Ynghyd â'r Labordy Roboteg, mae'r Lab Systemau Electronig yn cynnig profiad ymgolli yn yr ystod lawn o dechnegau a chymwysiadau electroneg, awtomeiddio a system ymreolaethol.

 • Peiriannau manyleb uchel: i7-9700, 32GB RAM, 1 storfa 1 TB NVMe PCIE, gyda monitorau HD 24” 

 • NI ELVIS (Ystafell Offerynnau Rhithwir Labordy Addysgol) gyda meddalwedd, offeryniaeth, dyluniad wedi'i fewnosod, a chysylltedd gwe ar gyfer hanfodion peirianneg a dylunio system. Mae'r pecyn yn galluogi labordai ymarferol sy'n cynnwys cylchedau analog, mecatroneg, electroneg pŵer, offeryniaeth, cyfathrebu digidol, electroneg ddigidol, rheolyddion a mwy. 

 • Offerynnau VirtualBench sy'n perfformio'n dda i ysgogi, mesur a phrofi cylchedau. 

 • Meddalwedd Multisim™ o safon diwydiant ar gyfer efelychu a dylunio cylched SPICE (Rhaglen Efelychu â Phwyslais Cylchdaith Integredig) ar gyfer electroneg analog, ddigidol a phŵer. 

 • Meddalwedd MATLAB a Simulink i ddadansoddi, modelu, dylunio, profi a gweithredu systemau rheoli yn fathemategol.

Lab Gemau

Mae'r Lab Gemau yn cefnogi ein myfyrwyr BSc (Anrh) Dylunio a Datblygu Gemau Cyfrifiadurol gydag offer a thechnolegau a ddefnyddir yn y diwydiant, gan eu galluogi i weithio ar brosiectau gemau sydd wedi'u targedu at wahanol lwyfannau caledwedd.

 • Peiriannau manyleb uchel: CPUau cenhedlaeth ddiweddaraf, GPUs GTX 1080 pen uchel, 32 GB RAM, monitorau cyfradd adnewyddu uchel 4K / Uchel 

 • Pecynnau datblygu VR / AR 

 • Pecynnau datblygu symudol 

 • Pecynnau datblygu consol - Xbox a PS4 (Rhaglen Academaidd Gyntaf PlayStation)

 • Cipio cynnig yn seiliedig ar Kinect 

 • Mynediad at sganwyr 3D, cyfleuster sgrin werdd a FabLab yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Labordy Gwyddor Data a Deallusrwydd Artiffisial

Mae ein Labordy Gwyddor Data a Deallusrwydd Artiffisial newydd yn helpu myfyrwyr i loywi eu sgiliau ymarferol gydag offer o'r radd flaenaf.

 • Peiriannau manyleb uchel: i7-9700, 32GB RAM, storfa 1 TB NVMe PCIE, cerdyn graffeg Nvidia 2080, gyda monitorau HD 24”

Hwb ymchwil a swyddfa

Mae myfyrwyr ymchwil yn elwa o ofod pwrpasol a byddant yn cael eu hintegreiddio'n llawn â darparu rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig a addysgir. Mae'r adeilad newydd hefyd yn darparu cartref i ddarlithwyr a staff yr Ysgol.

Mannau ar gyfer arddangos

Mae ardaloedd arddangos yn caniatáu arddangosfeydd dros dro o waith myfyrwyr ac ymchwil a wneir yn yr Ysgol, a byddant yn darparu arddangosiadau tymor hir o esblygiad technoleg. Bydd yr Ysgol Dechnolegau newydd yn creu amgylchedd arloesol ac ysgogol i dynnu sylw myfyrwyr ac ymwelwyr at bosibiliadau anfeidrol datblygu technoleg.

Ein dyfodol

Dim ond y cam cyntaf mewn cynllun chwe blynedd uchelgeisiol yw'r adeilad newydd. Bydd Ysgol Dechnolegau Caerdydd yn parhau i ehangu ar gampws Llandaf yn y blynyddoedd i ddod i gefnogi ein dysgu, ein haddysgu a'n hymchwil.