Ein Cyfleusterau

Mae adeilad pwrpasol ein Hysgol Celf a Dylunio ar Gampws Llandaf yn cynnig ystod eang o gyfleusterau arbenigol ar gyfer ein rhaglenni creadigol.


Mae Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yn cynnig ystod eang o weithdai, cyfleusterau technegol ac offer i'ch helpu chi i wireddu'ch creadigrwydd.

Caiff ein gweithdai, sydd â chyfarpar llawn, eu staffio gan Arddangoswyr Technegwyr arbenigol a all ddarparu'r holl hyfforddiant, cyngor a chefnogaeth sydd ei angen arnoch i wneud y gorau ohonynt.

Mae ein cwricwlwm rhyngddisgyblaethol yn caniatáu myfyrwyr ein holl gyrsiau Israddedig gael mynediad i'n holl ystod cyfleusterau cyflawn. 

Stiwdios AnimeiddioMae gan ein Stiwdios Animeiddio gyfrifiaduron o’r radd flaenaf, tabledi lluniadu digidol, a meddalwedd cynhyrchu safonol y diwydiant, yn ogystal â chyfleusterau stop-symudiad.

Ewch ar Daith Rithiol


 

Gweithdai CeramegMae ein hardal Gweithdy Cerameg yn gartref i gyfleusterau odyn, plastr, clai, gwydredd a phrint cerameg, ynghyd ag odynau soda allanol a chyfleusterau tanio Raku.

Ewch ar Daith Rithiol


 

Gweithdy Argraffu FfabrigMae ein Gweithdy Argraffu Ffabrig yn hwyluso technegau traddodiadol a modern, megis argraffu sgrin, lliwio cemegol a naturiol ac argraffu arucheliad digidol.

Ewch ar Daith Rithiol


 

Stiwdios Dylunio FfasiwnMae ein Stiwdios Dylunio Ffasiwn eang yn cynnwys popeth sydd ei angen ar gyfer adeiladu a gorffen dillad, gan gynnwys peiriannau gwnïo safonol a gor-gloi.

Ewch ar Daith Rithiol

 

Stiwdios Cyfathrebu a Dylunio GraffigMae ein ​Stiwdios Cyfathrebu a Dylunio Graffig yn cynnig lleoedd gweithio cydweithredol ac ardaloedd eistedd hamddenol i annog y gymuned, yn ogystal â lleoedd gwaith unigol ac ardaloedd addysgu grŵp.

Ewch ar Daith Rithiol

 

Gweithdai MetelMae ein Gweithdai Metel yn cynnig offer a chefnogaeth ar gyfer ystod o dechnegau, o brosesau castio efydd cwyr coll a weldio i efail traddodiadol a gwaith metel dalen.

Ewch ar Daith Rithiol


 

Stiwdios FfotograffiaethMae ein cyfleusterau ffotograffig yn cynnwys tair stiwdio oleuadau gyda fflach electronig, goleuadau Twngsten a LED, ac ystafell dywyll wlyb ar gyfer prosesau ffotograffig traddodiadol.

Ewch ar Daith Rithiol

 

Gweithdai Gwneud PrintiauMae ein Gweithdai Gwneud Printiau yn cynnig cyfleusterau ar gyfer prosesau gan gynnwys Rhyddhad, Intaglio, Lithograffeg Cerrig, Olion Sgrin, Pwysau Llythyrau a Rhwymo Llyfrau, yn ogystal â Torri Laser modern.

Ewch ar Daith Rithiol

 

Gweithdai PrenMae ein cyfleusterau gwaith coed yn cynnig ystod lawn o offer gan gynnwys llifiau band, tywodwyr, turnau pren, llifiau crwn a thrawsbynciol a thrwchwyr planer.

Ewch ar Daith Rithiol


Josh Illustration

Ein CyrsiauMae Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yn cynnig ystod eang o gyrsiau Israddedig, Ôl-raddedig a byr creadigol i ehangu eich gorwelion creadigol.

Porwch ein cyrsiau

Curriculum

Ein CwricwlwmMae ein cwricwlwm trawsddisgyblaethol arloesol yn caniatáu i fyfyrwyr o bob rhan o Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd gael mynediad i'n hystod lawn o gyfleusterau.

Darllenwch fwy am ein cwricwlwm