Hafan>Newyddion>Tenis Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi’i Enwebu yn Rownd Derfynol Genedlaethol

Tenis Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi’i Enwebu yn Rownd Derfynol Genedlaethol

Newyddion | 6 Mehefin 2024

Mae Tenis Met Caerdydd wedi’i enwebu fel Rownd Derfynol Genedlaethol yng Ngwobrau Tenis LTA.

Mae’r enwebiad wedi dod oddi ar gefn y rhaglen yn ddiweddar gan ennill Gwobr Prifysgol y Flwyddyn Tenis Cymru 2024. Cafodd rhaglen tenis y Brifysgol ei chydnabod am ei gwaith rhagorol yn ymgysylltu â myfyrwyr a’r gymuned ehangach drwy ei gweithgareddau.Daw’r enwebiad mewn blwyddyn lle mae tenis ym Met Caerdydd wedi tyfu’n sylweddol, gyda’i glwb myfyrwyr yn dod y mwyaf a’r mwyaf cystadleuol y bu. Bellach mae gan y clwb dros 100 o fyfyrwyr sy’n aelodau o ddechreuwyr pur i chwaraewyr sy’n cystadlu ar y llwyfan cenedlaethol.

Mae’r enwebiad yn tynnu sylw at ei lwyddiannau diweddar, gan gynnwys cael ei henwi’n Brifysgol Tenis Cymru y Flwyddyn. Ochr yn ochr ag ennill hyn, gorffennodd tîm dynion y Brifysgol yn drydydd yn Uwch Gynghrair Dynion De Cymru – yr uchaf y mae unrhyw dîm tenis dynion Met Caerdydd wedi’i orffen yn hanes Tenis Met Caerdydd.

Ffactor arwyddocaol sydd wedi cyfrannu at y llwyddiant hwn fu’r amrywiaeth o gyfleoedd oddi ar y llys a gynigir i fyfyrwyr. Mae’r clwb yn ymestyn llwybrau cyflogaeth amrywiol i fyfyrwyr, yn arbennig trwy swyddi hyfforddi ar y Rhaglen Tennis Iau i bobl ifanc Caerdydd, gyda dros 150 o blant yn cymryd rhan yn wythnosol.

Enghraifft wych o fyfyriwr graddedig o Raglen Tennis Met Caerdydd yn manteisio ar gyfleoedd cyflogaeth yw Amy Wright. Ar ôl cwblhau gradd meistr mewn Seicoleg Chwaraeon ym Met Caerdydd a’i rôl fel Cydlynydd Tenis y Brifysgol, mae Amy wedi sicrhau rôl Pennaeth Tenis ym Mhrifysgol Surrey yn ddiweddar, lle mae bellach yn ymroi’n llawn amser i’r gamp.

Yn ogystal, croesawodd y rhaglen Gethin Williams yn ddiweddar fel yr Hyfforddwr Arweiniol Tenis Cymunedol newydd. Nid yn unig y mae Gethin yn cystadlu dros Gymru, ond llwyddodd hefyd i sicrhau’r ail safle ar gyfer Gwobr Seren Rising Tennis yng Ngwobrau Tennis Cenedlaethol LTA 2023.Dywedodd Pennaeth Tenis Chwaraeon Met Caerdydd, Billy Barclay: “Rydym yn falch iawn o gael ein henwebu yng Ngwobrau Cenedlaethol Tennis LTA. Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn hynod lwyddiannus, gyda llwyddiant ar y cwrt ac oddi arno.

“Rydym wedi addasu Ffordd o Weithio Campws Agored y Brifysgol a’i ymgorffori ym mhopeth a wnawn. Rydyn ni’n canolbwyntio ar ddarparu cyfleoedd i fyfyrwyr ar draws amrywiol ysgolion y brifysgol – o hyfforddi a’r cyfryngau i reoli digwyddiadau a ffisiotherapi.

“Mae cynnal Twrnamaint Tenis Proffesiynol UTR mewn partneriaeth â The Progress Tour yn enghraifft wych o hyn. Mae Chwaraeon Met Caerdydd ac Ysgol Chwaraeon Caerdydd wedi gweithio gyda threfnwyr y digwyddiad i greu digwyddiad pwrpasol gyda gwobrau ariannol ar gael.

“Mae hefyd yn cynnig cyfleoedd lleoliadau i fyfyrwyr, yn codi arian i Gwirfoddoli Zambia ac yn rhoi cyfle i’r gymuned weld tennis proffesiynol ar garreg eu drws. Mae gennym ni rai prosiectau cyffrous ar y gweill o hyd a gobeithio y gall Tennis Met Caerdydd barhau i adeiladu ar sail blwyddyn lwyddiannus.”

Cynhelir Gwobrau Tenis LTA ar 2 Gorffennaf, 2024, yn y Ganolfan Tenis Genedlaethol fyd-enwog yn Llundain.