Hafan>Perfformiad Chwaraeon

Perfformiad Chwaraeon

Cyflawnwch eich potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio ar y lefel uchaf yn eich dewis chwaraeon.

Mae Met Caerdydd wedi sefydlu ei hun fel un o’r prifysgolion mwyaf blaenllaw ar gyfer chwaraeon myfyrwyr yn y DU. Rydym yn cynnig amgylchedd perfformio unigryw, sy’n canolbwyntio ar sicrhau eich bod chi’n cyflawni’ch dyheadau chwaraeon ac academaidd, gan osod y seiliau ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Gan weithio mewn partneriaeth â Chyrff Llywodraethol Cenedlaethol Chwaraeon a Chwaraeon Cymru rydym yn darparu nifer o raglenni perfformiad sy’n cyd-fynd â llwybrau talent.

I ddarganfod mwy am sut brofiad yw ymuno â’r amgylchedd hwn a hyfforddi fel myfyriwr-athletwr ym Met Caerdydd, edrychwch ar y dolenni isod lle byddwch chi’n darganfod mwy o wybodaeth am ein cyfleusterau, hyfforddwyr, ysgoloriaethau a gwasanaethau cymorth.

Darllen mwy

Croeso

Mae Met Caerdydd wedi sefydlu ei hun fel un o’r prifysgolion mwyaf blaenllaw ar gyfer chwaraeon myfyrwyr yn y DU. Rydym yn cynnig amgylchedd perfformio unigryw, sy’n canolbwyntio ar sicrhau eich bod chi’n cyflawni’ch dyheadau chwaraeon ac academaidd, gan osod y seiliau ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Gan weithio mewn partneriaeth â Chyrff Llywodraethol Cenedlaethol Chwaraeon a Chwaraeon Cymru rydym yn darparu nifer o raglenni perfformiad sy’n cyd-fynd â llwybrau talent.

I ddarganfod mwy am sut brofiad yw ymuno â’r amgylchedd hwn a hyfforddi fel myfyriwr-athletwr ym Met Caerdydd, edrychwch ar y dolenni isod lle byddwch chi’n darganfod mwy o wybodaeth am ein cyfleusterau, hyfforddwyr, ysgoloriaethau a gwasanaethau cymorth.

Darllen mwy

Perfformiad Chwaraeon

Ynglyn â Perfformiad Chwaraeon

Ynglyn â Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd sy’n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio y neu dewis chwaraeon.

Darganfyddwch fwy

Astudiwch ym Met Caerdydd

Cefnogaeth Athletwyr Gyrfa Ddeuol

Mae gennym Bolisi Gonsesiwn Perfformiad Chwaraeon ac Athletwyr Gyrfa Ddeuol ar waith ar gyfer pob cwrs ym Met Caerdydd.

Darganfyddwch fwy o wybodaeth am y polisi a gwnewch gais

Ein Timau

Ein Timau

Mae rhaglen Perfformiad Chwaraeon y Brifysgol yn cynnwys saith camp Pêl-droed, rygbi, Pêl-fasged, Athletau, Criced, Pêl-rwyd a Hoci, ynghyd ag ysgolheigion chwaraeon o ystod eang o chwaraeon.

Darganfyddwch fwy

Cyfleusterau Chwaraeon

Yn cynnig cyfleusterau chwaraeon o’r radd flaenaf ar ein campws Cyncoed i gefnogi datgblygiad academaidd a chwaraeon ein myfyrwyr.Staff Perfformiad Chwaraeon

Staff Perfformiad Chwaraeon

Ym Met Caerdydd mae gennym hyfforddwyr o safon fyd-eang a fydd yn sicrhau bod ein hathletwyr dan hyfforddiant yn rhagori yn y gamp o’u dewis.

Cyfarfod â’r staff


Ysgoloriaethau Chwaraeon

Ysgoloriaethau Chwaraeon

Mae gwobr ariannol hyd at £5,000 ar gael, sef Gwobr Ysgolhaig Chwaraeon Elitaidd a gynlluniwyd ar gyfer unrhyw fyfyriwr sy’n rhagori mewn chwaraeon.

Darganfyddwch fwyDiwrnodau Agored Perfformiad Chwaraeon

Diwrnodau Agored Perfformiad Chwaraeon

Digwyddiadau penodol i ddarganfod mwy am chwarae i’n Tîmau Perfformiad. Sylwch fod y rhain yn wahanol i Ddiwrnodau Agored y Brifysgol.

Darganfyddwch fwyCryfder, Cyflyru a Dadansoddi

O gefnogaeth ymroddedig cryfder a chyflyru; clinigau tylino a ffisiotherapi a chymorth dadansoddi perfformiad.

Darganfyddwch fwyTeledu Chwaraeon Met Caerdydd

Teledu Chwaraeon Met Caerdydd

Ein sianel YouTube Chwaraeon bwrpasol. Dilynwch ein timau mewn gemau wythnosol BUCS, yn ogystal â nodweddion arbennig ar chwaraewyr a hyfforddwyr.

Gwyliwch Deledu Chwaraeon Caerdydd
Accreditation
Accreditation
Accreditation
Accreditation


Llwyddiant a Chefnogi Cyn-Fyfyrwyr
Met Caerdydd FC
Llwyddiannau a Chyn-fyfyrwyr Chwaraeon Met Caerdydd FC- Chwarae yng Nghyngrair Europa UEFA gyda Pêl- Droed Dynion yn 2019.

Ar ôl methu cyrraedd y gemau ail gyfle yn 2017 a 2018, sicrhaodd Met Caerdydd FC eu lle yn rownd ail gyfle Cynghrair Europa 2019 yn dilyn buddugoliaeth yn erbyn Bala Town.
Darllen mwy

Aaron Wainwright
Aaron Wainwright- O Glwb Rygbi Caerdydd i Gwpan Rygbi’r Byd 2019 gyda Chymru.

"Roedd Met Caerdydd yn enfawr ar gyfer fy natblygiad corfforol. Mae safon y gêm yn dda iawn. Mae wedi fy helpu i gyrraedd lle rydw i nawr.”
Darllen mwy

Cardiff Met WFC
Merched Met Caerdydd yn ennill y driphlyg a nawr yn anelu at Gynghrair Pencampwyr UEFA.

Wedi ei alw’n ‘Y tîm pêl-droed mwyaf llwyddiannus yng Nghymru’, sicrhaodd Clwb Pêl- droed Met Caerdydd eu 6ed teitl mewn wyth mlynedd yn 2019 a chymhwyso ar gyfer Cynghrair Pencampwriaethau Merched UEFA.
Darllen mwy

Astudio a Chwarae-Blogiau Myfyrwyr
Student Blog
Sarah Bill - English & Media Student and captain of Cardiff Met WRFC.

"My passion has always been to write and play rugby. Throughout my studies I have been fortunate enough to be able to excel at both, and surround myself with talented and exceptional writers, academics and athletes that inspire me further."
Darllen mwy

Student Blog
Judit Fritz - A day in the life of an Archer: Playing Basketball & Studying at Cardiff Met.

"At 11 I’m off and running through campus as I have strength and conditioning training – in the National Indoor Athletics Centre. Playing basketball for the Archers and being in a ‘focus group’ gives me the opportunity to attend these sessions."
Darllen mwy

Student Blog
Bradley Woolridge - From BSc Sport & PE, to PhD to Europa League!

Sport & PE graduate, PhD student, former Students' Union president and captain of Cardiff Met FC. Brad tells us about his journey at Cardiff Met to date and how to balance studies with playing competitive sport.
Darllen mwy