Cyfleusterau Chwaraeon ac Academaidd


Bydd ein cyfleusterau chwaraeon ac academaidd arbenigol ar gampws Cyncoed yn eich galluogi chi i ennill profiadau ymarferol a fydd yn eich paratoi chi at eich gyrfa yn y dyfodol.

Performance Analysis Lab

Labordy Dadansoddi PerfformiadMae’r cyfleuster Dadansoddi Perfformiad blaenllaw’n cynnwys 3 labordy cyfrifiadurol sydd â chasgliad o gyfrifiaduron personol a Mac sydd ar gael yn fasnachol, ynghyd ag adnoddau golygu fideo pwerus. Mae gan gampws Cyncoed hefyd rwydwaith camera IP awyr agored sy’n tyfu i hwyluso prosesau cipio fideo pwerus.
Teithiau Rhithiol – I Ddod yn Fuan.

Physiology Lab

Lab FfisiolegMae’r Labordai Ffisioleg Chwaraeon wedi’u hachredu gan Gymdeithas Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain (BASES). Mae gennym ddau labordy ag ystod eang o gyfarpar ar gyfer asesiadau sy’n benodol i chwaraeon, gan gynnwys rhedeg, beicio, nofio a rhwyfo. Mae’r rhain yn cynnwys casgliad o offer a ddefnyddir i wella dysgu myfyrwyr ac sy’n caniatáu ar gyfer profiad ymarferol ag offer gwyddor chwaraeon arbenigol.
Teithiau Rhithiol – I Ddod yn Fuan.

Biomechanics Lab

BiomecanegMae cartref Biomecaneg Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol, ac mae ganddi ofod labordy penodedig, dwy ardal casglu data yn yr ardal athletau, ystafell ddadansoddi a gweithdy. Mae’r caledwedd yn cynnwys systemau cipio symudiadau awtomatig Vicon a Codamotion, camerâu cyflymder uchel a llwyfannau mesur grym Kistler.
Teithiau Rhithiol – I Ddod yn Fuan.

Strength and Power Gym

Campfa Cryfder a PhŵerAgorwyd Campfa Cryfder a Phŵer yr Ysgol yn 2015 ac mae wedi’i lleoli ar lawr gwaelod y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol (NIAC). Mae ganddi 14 llwyfan codi pwysau â raciau cyrcydu integredig, gan ganiatáu i’r myfyrwyr ddysgu amrywiaeth o godiadau allweddol a datblygu eu gwybodaeth o’r broses hyfforddi.
Teithiau Rhithiol – I Ddod yn Fuan.

Rehab and Conditioning Gym

Campfa Adfer a ChyflyruMae’r gampfa Adfer a Chyflyru wedi’i lleoli uwchben y gampfa Cryfder a Phŵer. Mae gan hanner yr ardal hon gyfarpar ar gyfer datblygu cryfder y corff uchaf, gyda phedair mainc a rac codi pwysau, meinciau dumbbell, meinciau tynnu wyneb i lawr a chasgliad o dumbbells. Man agored ar gyfer cynhesu a darlithoedd ymarferol adfer yw’r hanner arall.
Teithiau Rhithiol – I Ddod yn Fuan.

Massage Teaching Room

Ystafell Addysgu TylinoMae ystafell addysgu Tylino Chwaraeon yr Ysgol wedi’i lleoli ar lawr cyntaf y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol (NIAC). Mae’r ystafell yn gyflawn o gyfarpar er mwyn addysgu agweddau ymarferol a damcaniaethol ar dylino chwaraeon, gan ddarparu amgylchedd dysgu ac addysgu rhagorol.
Teithiau Rhithiol – I Ddod yn Fuan.

Sport Broadcast and Media Suite

Ystafell Darlledu a Chyfryngau ChwaraeonMae’r cyfleuster yn cynnwys stiwdio deledu wrthsain â goleuadau, camerâu, sgrin werdd a set rithiol, oriel deledu â system weithredu TriCaster a phrif orsaf olygu, a stiwdio radio wrthsain hunan-weithredol â chyfarpar recordio podlediadau / sain.
Teithiau Rhithiol – I Ddod yn Fuan.

Physiology Research Lab

Labordy Ymchwil – FfisiolegMae’r labordai’n cefnogi ystod eang o weithgarwch ymchwil staff a myfyrwyr. Mae gan fyfyrwyr israddedig blwyddyn olaf y cyfle i ennill profiad â chyfarpar ffisioleg ymarfer corff mwy datblygedig yn ystod prosiect traethawd ymchwil annibynnol. Mae yna gyfleoedd hefyd i gymryd rhan mewn prosiectau ymchwil parhaus myfyrwyr ôl-raddedig a staff. Mae ein cyfarpar mwyaf arbenigol wedi’i leoli yn y labordy ymchwil at ddefnydd myfyrwyr doethurol ac aelodau o staff.
Teithiau Rhithiol – I Ddod yn Fuan.

SCRAM Research Lab

Labordy Ymchwil - SCRAMMae Labordy Ymchwil SCRAM yn caniatáu dadansoddi perfformiad athletaidd yn fanwl. Mae’r cyfleuster yn galluogi ymchwilwyr ac ymarferwyr fel ei gilydd i bennu lefel perfformiad athletwr ar gyfer amrywiaeth o rinweddau cryfder a phŵer. Mae hefyd yn galluogi ymarferwyr i asesu perfformiad cyhyrol mewn lleoliad adferol.
Teithiau Rhithiol – I Ddod yn Fuan.