Hafan>Llety>Bywyd Preswyl
Accommodation - Halls Life

Bywyd Preswyl

Nid rhoi to uwch eich pennau yn unig yw byw mewn neuaddau, mae'n ymwneud â chwrdd â phobl newydd a chael profiadau newydd. Dyma lle bydd eich rhaglen Bywyd Preswyl yn helpu. Bob tymor mae gennym galendr o ddigwyddiadau sydd i gyd AM DDIM i'w mynychu ac mae pob un yn ddigwyddiadau HEB ALCOHOL. Maent ar gael i fyfyrwyr yn Neuaddau Met Caerdydd yn unig ac maent wedi cynnwys tocynnau AM DDIM i gemau rygbi, gemau pêl-droed, premiers ffilm, sglefrio iâ, nosweithiau ffilm, trampolinio, dosbarthiadau zumba, hoci iâ, ac ati. Mae yna glybiau llyfrau wythnosol AM DDIM, dosbarthiadau ioga, clybiau rhedeg, chwarae gemau ar sgrin fawr, a nosweithiau cwis. Edrychwch ar waelod y dudalen hon i weld rhagor o enghreifftiau. Dilynwch ni ar #metreslife a ‘Met Res Life’ ar Facebook i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau.


I lawer ohonoch, byw mewn neuadd fydd eich blas cyntaf ar annibyniaeth a chael eich trin fel oedolyn. Roedd yn rhaid i ni i gyd adael cartref ar ryw adeg ac fe all y tro cyntaf eich gadael chi'n teimlo ychydig yn nerfus ond wedi'ch cyffroi gan yr holl beth. Peidiwch â phoeni, er bod hynny'n normal, ac waeth beth mae unrhyw un yn ei ddweud, dyna sut roedden ni i gyd yn teimlo.Gallwn eich sicrhau mai hon fydd blwyddyn orau eich bywyd fel oedolyn heb amheuaeth.​​​​​​​​​​​​​​