Hafan>Llety>Campws Plas Gwyn
​​​​​​​​​​​

Campws Plas Gwyn

Lleoliad

​Mae campws Plas Gwyn wedi’i leoli mewn tiroedd deniadol wedi’u tirlunio, wedi’i leoli yn ‘dinas’ gadeiriol ddymunol Llandaf sydd mewn lleoliad cyfleus ar gyfer myfyrwyr sy’n mynychu Campws Llandaf a dim ond dwy filltir o ganol y ddinas. Mae yna siopau, bwytai, bariau, cyfleusterau bancio a chyfleusterau eraill o fewn 5 munud ar droed a gwasanaethir y campws yn rheolaidd gan Fws Caerdydd sy'n cludo myfyrwyr yn syth i ganol y ddinas mewn 10 munud.

Heol Llantrisant, Llandaf, Caerdydd, CF5 2XJGweld map mwy


Plas Gwyn Accomodation Photo 1
Plas Gwyn Accomodation Photo 1
Plas Gwyn Accomodation Photo 1
Plas Gwyn Accomodation Photo 1
Plas Gwyn Accomodation Photo 1
Plas Gwyn Accomodation Photo 1

Sylwch mai dim ond sampl yw unrhyw ddelweddau mewnol a ddangosir o'r hyn a allai fod ar gael, a gall y llety a dderynnir i chi fod yn wahanol. Gweler isod am y tri chategori o lety sydd ar gael ar y campws hwn.


Cerdded i Landaf o Blas Gwyn​​

Ar Gampws Plas Gwyn

Mae Plas Gwyn yn cynnwys 392 o ystafelloedd gwely astudio sengl, pob un ohonynt yn hunanarlwyo gyda chyfleusterau ystafell ymolchi en-suite:

 • Hunanarlwyo En-suite 'Classic' - 182 o ystafelloedd
 • Hunanarlwyo En-suite 'Classic Plus' - 104 o ystafelloedd
 • Hunanarlwyo En-suite 'Premium' - 104 o ystafelloedd
 • Stiwdio - 2 ystafell

Mae'r ystafelloedd wedi'u grwpio mewn fflatiau o wyth lle mae myfyrwyr yn rhannu cegin/ardaloedd bwyta cymunedol.

Mae'r holl filiau wedi'u cynnwys yn eich rhent ac ni fydd yn cynyddu yn ystod y flwyddyn academaidd.

Pwy sy'n byw yma?

Yn addas ar gyfer myfyrwyr Met Caerdydd sy'n astudio yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, Ysgol Reoli Caerdydd; Gwyddorau Iechyd (rhan o Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd) ac Ysgol Dechnolegau Caerdydd.

Cyfleusterau

 • POB Ystafell Wely En-Suite
 • Fflat a Chegin a Rennir ar gyfer 8 Myfyriwr
 • WiFi AM DDIM yn y Neuaddau (HallsNet)
 • Yswiriant Cynnwys AM DDIM
 • Teledu sgrin fflat AM DDIM yn y Ceginau
 • Golchdy, Labordy Cyfrifiaduron ac Ystafell Deledu
 • Storfa feiciau pob tywydd AM DDIM
 • Digwyddiadau Bywyd Pres AM DDIM
 • Arena Gemau Amlddefnydd AM DDIM
 • Bwrdd pŵl AM DDIM, Ystafell Hapchwarae, Dartiau
 • Mynediad AM DDIM i Gampws Llandaf a Chyncoed i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf.


Sut i wneud cais

Dysgwch sut i wneud cais a beth sydd ei angen arnoch i gwblhau eich cais ar-lein am neuaddau.

​​​​Beth yw'r costau - Plas Gwyn

Mae’r campws hwn yn cynnig tri chategori o lety, ac mae’r costau’n seiliedig ar y safon berthnasol a’r cyfleusterau ychwanegol sydd ar gael. Wrth wneud cais am lety gallwch restru pa fath yr hoffech gael ei ddyrannu yn nhrefn blaenoriaeth. Fodd bynnag, ni allwn bob amser warantu y byddwch yn cael eich dewis a ffefrir.​

Hunanarlwyo En-suite 'Classic'

£148 yr wythnos – cytundeb 40 wythnos

Mae ein hopsiwn mwyaf gwerth am arian yn cynnig ystafell wely en-suite astudio sengl (gan gynnwys oergell fach) gyda mynediad i gegin a rennir, gyda chyfarpar llawn.

Hunanarlwyo En-suite 'Classic Plus'

£157 yr wythnos – cytundeb 40 wythnos

Yn cynnig stydi sengl wedi'i hadnewyddu, ystafell wely en-suite (gan gynnwys oergell fach) gyda mynediad i gegin wedi'i hadnewyddu'n llawn a rennir.

Hunanarlwyo En-suite 'Premium'

£164 yr wythnos – cytundeb 40 wythnos

Yn cynnig ystafell wely fwy gydag oergell fach a man cymdeithasol ychwanegol yn y gegin a rennir, gyda chyfarpar llawn. Cafodd pob un ei adnewyddu o fewn y 2 flynedd ddiwethaf.​

Darganfod mwy