Hafan>Llety>Campws Plas Gwyn

Campws Plas Gwyn

Lleoliad

Mae campws Plas Gwyn wedi’i leoli mewn tiroedd deniadol wedi’u tirlunio, wedi’i leoli yn ‘dinas’ gadeiriol ddymunol Llandaf sydd mewn lleoliad cyfleus ar gyfer myfyrwyr sy’n mynychu Campws Llandaf a dim ond dwy filltir o ganol y ddinas. Mae yna siopau, bwytai, bariau, cyfleusterau bancio a chyfleusterau eraill o fewn 5 munud ar droed a gwasanaethir y campws yn rheolaidd gan Fws Caerdydd sy'n cludo myfyrwyr yn syth i ganol y ddinas mewn 10 munud.

Heol Llantrisant, Llandaf, Caerdydd, CF5 2XJGweld map mwy


360 Taith o amgylch Plas Gwyn


Cerdded i Landaf o Blas GwynAr Gampws Plas Gwyn

Mae Plas Gwyn yn cynnwys 393 o ystafelloedd gwely astudio sengl, pob un ohonynt yn hunanarlwyo gyda chyfleusterau ystafell ymolchi en-suite. Mae'r ystafelloedd wedi'u grwpio mewn fflatiau o wyth lle mae myfyrwyr yn rhannu cegin/ardaloedd bwyta cymunedol.

Mae'r holl filiau wedi'u cynnwys yn eich rhent ac ni fydd yn cynyddu yn ystod y flwyddyn academaidd.

Pwy sy'n byw yma?

Yn addas ar gyfer myfyrwyr Met Caerdydd sy'n astudio yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, Ysgol Reoli Caerdydd; Gwyddorau Iechyd (rhan o Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd) ac Ysgol Dechnolegau Caerdydd.

Cyfleusterau

 • POB Ystafell Wely En-Suite
 • Fflat a Chegin a Rennir ar gyfer 8 Myfyriwr
 • WiFi AM DDIM yn y Neuaddau (HallsNet)
 • Yswiriant Cynnwys AM DDIM
 • Teledu sgrin fflat AM DDIM yn y Ceginau
 • Golchdy, Labordy Cyfrifiaduron ac Ystafell Deledu
 • Storfa feiciau pob tywydd AM DDIM a Next Bikes AM DDIM
 • Digwyddiadau Bywyd Pres AM DDIM
 • Arena Gemau Amlddefnydd AM DDIM
 • Bwrdd pŵl AM DDIM, Ystafell Hapchwarae, Dartiau
 • Mynediad AM DDIM i Gampws Llandaf a Chyncoed i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf.


Sut i wneud cais

Dysgwch sut i wneud cais a beth sydd ei angen arnoch i gwblhau eich cais ar-lein am neuaddau.

Beth yw'r costau - Plas Gwyn

£121.00 - £129.00 ar gytundeb 40 wythnos (ac eithrio prydau bwyd)

Darganfod mwy