Hafan>Llety>Neuaddau Preswyl Preifat

Neuaddau Preswyl Preifat

Mae Met Caerdydd wedi sicrhau dros 650 o ystafelloedd gwely astudio en-suite mewn pedair neuadd breswyl breifat sydd wedi'u lleoli'n agos at y campysau. Mae pob un o’r Neuaddau’n cael eu gwasanaethu’n rheolaidd gan wasanaethau Bws Caerdydd neu’n ddigon agos i gerdded i’r campws.

Mae gan Met Caerdydd berthynas hirsefydlog gyda phob un o’r neuaddau hyn, sy’n darparu llety modern sy’n gyfeillgar i fyfyrwyr am bris gostyngol.

Cofiwch sicrhau ystafell yn un o'r Neuaddau hyn bydd angen i chi wneud cais trwy ni yn unig! Peidiwch â gwneud cais yn uniongyrchol gan y bydd yn costio mwy, bydd gennych gontract hirach ac efallai na fyddwch yn byw gyda myfyrwyr Met Caerdydd.