Hafan>Llety>Campws Cyncoed

Campws Cyncoed

Lleoliad

Mae Neuaddau Cyncoed wedi’u lleoli mewn tiroedd wedi’u tirlunio ac yn cynnig y fantais o astudio, hyfforddi a byw ar y campws. Gwasanaethir y campws yn rheolaidd gan Fws Caerdydd 52, sy'n cludo myfyrwyr i bentrefi myfyrwyr y Rhath a Cathays o fewn 10 munud, yn ogystal â chynnig trafnidiaeth i ganol dinas Caerdydd. Mae'r campws 10 munud ar droed o archfarchnad a Pharc y Rhath.

Heol Cyncoed, Caerdydd, CF23 6XD. Gweld map mwy


360 Taith o amgylch Neuaddau Cyncoed


Cyfleusterau Chwaraeon yng Nghyncoed


Ar Gampws Cyncoed

Mae'r campws yn cynnig cyfanswm o 557 o ystafelloedd fel a ganlyn:

  • Arlwyo en-suite - 277 o ystafelloedd gwely;
  • Arlwyo Safonol – 50 ystafell wely; En-suite hunanarlwyo - 209 o ystafelloedd gwely;
  • Hunanarlwyo Safonol - 20 ystafell wely

Mae'r holl filiau wedi'u cynnwys yn eich rhent ac ni fydd yn cynyddu yn ystod y flwyddyn academaidd.

Yn yr Adain Ddwyreiniol (a leolir 8 munud ar droed o Gampws Cyncoed) mae gennym 44 o ystafelloedd safonol hunanarlwyo gyda chyfleusterau ystafell ymolchi a rennir. Mae’r campws yn gymysgedd o fyfyrwyr Met Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd a gall preswylwyr gael mynediad i ystafell gymdeithasol fawr, cyfleusterau chwaraeon, golchdy, storfa feiciau, lleoedd parcio cyfyngedig a’r un rhaglen Bywyd Pres â Neuaddau Cyncoed.


Pwy sy'n byw yma?

Yn addas ar gyfer myfyrwyr Met Caerdydd sy'n astudio Chwaraeon yn Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd ac ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio yn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd*.

*Mae rhaglenni mewn Gwaith Cymdeithasol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Thai yn cael eu haddysgu ar gampws Llandaf. O'r herwydd mae Plas Gwyn yn opsiwn gwell i fyfyrwyr sy'n astudio'r cyrsiau hynny.


Cyfleusterau

Sut i wneud cais

Dysgwch sut i wneud cais a beth sydd ei angen arnoch i gwblhau eich cais ar-lein am neuaddau.

Beth yw'r costau - Cyncoed

Mae Campws Cyncoed wedi’i leoli yn ardal gefnog Cyncoed, dim ond 2 filltir o ganol dinas Caerdydd.

Llety
Cost
Hunanarlwyo Sengl en-suite £131.00 - £140.00
Arlwyo Sengl Cyncoed£182.00
Arlwyo sengl en suite Cyncoed £197.00
Ystafell ymolchi Hunanarlwyo Rhannol Adain y Dwyrain
£121.03

*(Arlwyo = 2 bryd y dydd / 7 diwrnod yr wythnos)

Darganfod mwy