Hafan>Llety>Campws Cyncoed
​​​​​​​​​​

Campws Cyncoed

Lleoliad

Mae Neuaddau Cyncoed wedi’u lleoli mewn tiroedd wedi’u tirlunio ac yn cynnig y fantais o astudio, hyfforddi a byw ar y campws. Gwasanaethir y campws yn rheolaidd gan Fws Caerdydd 52, sy'n darparu cludiant cyfleus i ardaloedd myfyrwyr y Rhath a Cathays o fewn 10 munud, yn ogystal â chynnig trafnidiaeth i ganol dinas Caerdydd. Mae'r campws 10 munud ar droed o archfarchnad a Pharc y Rhath.

Heol Cyncoed, Caerdydd, CF23 6XD. Gweld map mwy


Plas Gwyn Accomodation Photo 1
Plas Gwyn Accomodation Photo 1
Plas Gwyn Accomodation Photo 1
Plas Gwyn Accomodation Photo 1
Plas Gwyn Accomodation Photo 1
Plas Gwyn Accomodation Photo 1

Sylwch mai dim ond sampl yw unrhyw ddelweddau mewnol a ddangosir o'r hyn a allai fod ar gael, a gall y llety a dderynnir i chi fod yn wahanol. Gweler isod am y tri chategori o lety sydd ar gael ar y campws hwn.


​Cyfleusterau Chwaraeon yng Nghyncoed


Ar Gampws Cyncoed

Mae'r campws yn cynnig cyfanswm o 549 o ystafelloedd fel a ganlyn:

  • Hunanarlwyo 'Classic' - 15 o ystafelloedd
  • Hunanarlwyo En-suite 'Classic' - 93 o ystafelloedd
  • Hunanarlwyo En-suite 'Classic Plus' - 36 o ystafelloedd
  • Hunanarlwyo En-suite 'Premium' - 78 o ystafelloedd
  • Arlwyo 'Classic' – 50 o ystafelloedd​
  • Arlwyo En-suite 'Premium' - 277 o ystafelloedd

Mae'r holl filiau wedi'u cynnwys yn eich rhent ac ni fydd yn cynyddu yn ystod y flwyddyn academaidd.

Pwy sy'n byw yma?

Yn addas ar gyfer myfyrwyr Met Caerdydd sy'n astudio Chwaraeon yn Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd ac ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio yn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd*.

*Mae rhaglenni mewn Gwaith Cymdeithasol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Thai yn cael eu haddysgu ar gampws Llandaf. O'r herwydd mae Plas Gwyn yn opsiwn gwell i fyfyrwyr sy'n astudio'r cyrsiau hynny.


Cyfleusterau

Sut i wneud cais

Dysgwch sut i wneud cais a beth sydd ei angen arnoch i gwblhau eich cais ar-lein am neuaddau.

Beth yw'r opsiynau a chostau - Cyncoed

Mae’r campws hwn yn cynnig pum categori o lety, ac mae’r costau’n seiliedig ar y safon berthnasol, y cyfleusterau ychwanegol sydd ar gael ac a ydych yn dewis opsiwn hunanarlwyo neu arlwyo.

Wrth wneud cais am lety gallwch restru pa fath yr hoffech iddo gael ei ddyrannu yn nhrefn blaenoriaeth. Fodd bynnag, ni allwn bob amser warantu y byddwch yn cael eich dewis cyntaf.​

Hunanarlwyo En-suite 'Classic'

£148 yr wythnos – Cytundeb 40 wythnos

Yn cynnig un stydi, ystafell wely en-suite gyda mynediad i gegin a rennir, llawn offer. Mae pob fflat yn cael ei rannu gan 8 myfyriwr.​

Hunanarlwyo En-suite 'Premium'  

£164 yr wythnos – Cytundeb 40 wythnos

Mae pob ystafell yn cynnwys ¾ gwely gydag en-suite a mynediad i gegin a rennir gyda chyfarpar llawn. Mae pob fflat yn cael ei rannu gan 8 myfyriwr.

Arlwyo 'Classic' – gyda thoiledau a rennir​.

£200 yr wythnos – Cytundeb 40 wythnos

Mae pob ystafell yn cynnwys gwely sengl gyda mynediad i gyfleusterau ystafell ymolchi a rennir a chegin sylfaenol a rennir. Rhennir pob fflat rhwng 8-10 o fyfyrwyr. Dyma ein dewis mwyaf gwerth am arian tra'n rhoi'r cyfleustra i chi o fod ar y campws ac yng nghanol ein cymuned myfyrwyr.

Arlwyo En-suite​ 'Premium'

£224 yr wythnos – Cytundeb 40 wythnos

Mae pob ystafell yn cynnwys un ai gwely sengl neu ¾ gwely gydag ensuite a mynediad i gegin a rennir. Rhennir pob fflat rhwng 10-16 o fyfyrwyr.

*Neuaddau arlwyo = dau pryd o fwyd y dydd, saith diwrnod yr wythnos.

Darganfod mwy am gostau ​

Darganfod mwy am neuaddau arlwyo ​