Hafan>Newyddion>Met Caerdydd yn cael ei Henwi y Brifysgol ar y Brig ar gyfer Darpariaeth Cymuned Myfyrwyr

Met Caerdydd yn cael ei Henwi y Brifysgol ar y Brig ar gyfer Darpariaeth Cymuned Myfyrwyr

​Hydref 04, 2019

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi cipio'r Wobr Genedlaethol Tai Myfyrwyr am y Gymuned Myfyrwyr Gorau 2019.

Rhannodd deugain mil o fyfyrwyr mewn dros 200 o brifysgolion a neuaddau preifat eu barn ar gyflwr llety addysg uwch trwy ymchwil Red Brick, gyda'r prif gategori hwn yn cael ei nodi o ran cryfder yr ymdeimlad o gymuned yn y Brifysgol, yn cael ei ddyfarnu "i'r darparwr yn cyflawni'r graddfeydd gorau am ymdeimlad cryf o gymuned."


Wedi'i sefydlu yn 2007, mae'r Arolwg Cenedlaethol Tai Myfyrwyr wedi tyfu'n gyflymach ers ei sefydlu, gan sefydlu ei hun fel awdurdod blaenllaw ar gyflwr bywyd myfyrwyr ledled y wlad.

Canmolodd Llywydd ac Is-Ganghellor Met Caerdydd, Cara Aitchison, ymrwymiad y tîm cyfan ym Met Caerdydd i sicrhau'r wobr. Mae'r Brifysgol wedi sefydlu enw da am gymuned myfyrwyr yn ogystal ag ymgysylltu â chymunedau lleol campysau Llandaf a Chyncoed. Mae hyn yn cyd-fynd â chyfraniad ehangach, byd-eang.

Dywedodd y Dirprwy Reolwr Gwasanaethau Llety Neil Woollacott: "Mae'r wobr hon yn glod i'n myfyrwyr a'n staff, sydd i gyd yn gweithio i sicrhau ein bod yn darparu amgylchedd cynhwysol lle mae croeso i bobl o ystod amrywiol o gefndiroedd.

"Cefnogir hyn gan raglen Bywyd Preswyl helaeth sy'n cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau rhad ac am ddim ac yn bwysig heb alcohol, sy'n annog myfyrwyr i ennill profiadau newydd, gwneud ffrindiau newydd, cael effaith gadarnhaol ar eu cymuned ac yn lleihau arwahanrwydd cymdeithasol.

"Mae'r wobr hon yn crynhoi Prifysgol Met Caerdydd, rydym yn wirioneddol yn Brifysgol sy'n canolbwyntio ar greu'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, staff a'r gymuned ehangach 'Met Caerdydd yn Un'.

"Gyda Chaerdydd y ddinas myfyrwyr fwyaf cost-effeithiol, mae'n bluen arall yn het y Brifysgol a'r ddinas gyfan."