YMGEISIO TRWY CLIRIO: 0300 330 0755

Llety ar gyfer Ymgeiswyr Clirio

​​​​
*Llety gwarantedig – telerau yn berthnasol​*

Rydym yn deall y bydd sicrhau eich lle mewn neuaddau yn ystyriaeth fawr fel ymgeisydd Clirio.

Mae tîm llety Met Caerdydd wrth law i'ch helpu chi i wneud cais am le mewn neuaddau neu sicrhau lle mewn llety preifat.

I wneud cais cliciwch ar y botwm "Ymgeisiwch Nawr" isod. Sylwch: bydd angen eich ID Met Caerdydd neu ID UCAS Personol arnoch er mwyn gallu cael mynediad i'r ffurflen gais ar-lein.

Ymdrinnir â cheisiadau neuaddau yn ystod Clirio yn nhrefn dyddiad a'ch pellter o Gaerdydd. I gael rhagor o wybodaeth am y broses hon, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen y wybodaeth 'Sut rydyn ni'n dyrannu ystafelloedd' ar ein tudalennau gwe llety.

Wrth wneud eich cais ar-lein, gofynnir i chi ddewis eich pedwar dewis llety yn seiliedig ar y campws y byddwch yn astudio ynddo. Sylwch, er ein bod yn ystyried eich dewisiadau ni allwn warantu eich dewis a ffefrir.

Os byddai'n well gennych chi fyw mewn tŷ rhent preifat, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod gan fod y Swyddfa Llety yn cadw rhestr o landlordiaid sydd ag eiddo sy'n addas i fyfyrwyr, sy'n cwrdd â'r holl ofynion deddfwriaethol ac nad ydyn nhw'n codi unrhyw ffioedd.

*Cynnig Llety Gwarantedig​

Os ydych wedi cael cynnig ar gwrs trwy'r system Glirio, rydym yn falch o gynnig llety gwarantedig i chi. I fod yn gymwys, bydd angen i chi ychwanegu Met Caerdydd fel eich Dewis Clirio UCAS ar Hyb UCAS a chyflwyno cais llety ar-lein cyflawn i Met Caerdydd erbyn Awst 9fed. Oes gennych chi gwestiwn? sgwrsiwch yn fyw gyda ni ar y dudalen hon neu cysylltwch â'r tîm llety ar y manylion isod.

Cysylltwch â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni ar accomm@cardiffmet.ac.uk, neu ffoniwch ni ar 029 2041 6188/89 a byddwn yn hapus i helpu a rhoi cyngor i chi.​