Ynglŷn â Ni>Gwasanaethau Cynadleddau>Sut i Ddod o Hyd i Ni

Sut i Ddod o Hyd i Ni

​​Cyncoed CampusLlandaff CampusPlas Gwyn Residential Campus

​​

Campws Cyncoed
Heol Cyncoed
Caerdydd
De Morgannwg
CF23 6XD

Cyfarwyddiadau i Gampws Cyncoed

Campws Llandaf
200 Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YB​

Cyfarwyddiadau i Gampws Llandaf

 

Plas Gwyn
Campws Preswyl
Heol Llantrisant
Llandaf
CF5 2XJ

Cyfarwyddiadau i Gampws Plas Gwyn

Ar Drên: Mae Gorsaf Drenau Ganolog Caerdydd yng nghanol y ddinas. Bydd angen i chi gymryd naill ai bws neu dacsi i gyrraedd Campws Llandaf a Champws Cyncoed. Mae safle tacsis y tu allan i'r orsaf.

Ar Fws: Mae'r brif orsaf fysiau o flaen yr orsaf reilffordd. Cliciwch yma i gael manylion llwybrau ac amseroedd.

Parcio Ceir: Mae parcio ar gael ar bob safle. Gellir gweld crynodeb o wybodaeth am barcio ceir ar gyfer Cynrychiolwyr Cynadleddau ac Ymwelwyr yn y ddogfen isod:

AR PARK info Web Oct 15