Ynglŷn â Ni>Gwasanaethau Cynadleddau>Cyfradd Cynrychiolydd Dydd

Cyfradd Cynrychiolydd Dydd

Mae ein Pecynnau Cynrychiolwyr Dydd yn hollgynhwysol, gan ddarparu popeth sydd ei angen arnoch chi ar gyfer cyfarfod llwyddiannus. Bydd eich digwyddiad yn rhedeg yn esmwyth gyda'n hoffer uwch-dechnoleg, Cydlynydd Cynhadledd penodedig a lletygarwch cynaliadwy a masnach deg sydd wedi ennill gwobrau.​Cyfradd Safonol Cynrychiolydd Dydd

£ 32.00 y pen

                                                   (+ TAW)

Llogi'r brif ystafell

Cyfrifiadur personol/ gliniadur a thaflunydd data*

Dŵr trwy gydol y dydd

Te, coffi, bisgedi a bowlen o ffrwythau ffres

Cinio bwffe bys a bawd gyda dewisiadau poeth ac oer gyda dysgl o ffrwythau ffres a dŵr

Te, coffi, Phicau ar y Maen neu bara brith

Cydlynydd cynhadledd penodedig

Defnydd am ddim o WiFi

 

​Cyfradd Uwch Cynrychiolydd Dydd

£ 36.00 y pen 

                                            (+ TAW)

Llogi'r brif ystafell

Cyfrifiadur personol/ gliniadur a thaflunydd data*

Dŵr trwy gydol y dydd

Te, coffi, dewis o myffins bach a bowlen o ffrwythau ffres

Te, coffi a bisgedi   

Cinio bwffe bys a bawd gyda dewisiadau poeth ac oer a dysgl o ffrwythau ffres, dysgl rhannu melys,  dŵr a sudd oren

Te, coffi, Phicau ar y Maen neu bara brith

Cydlynydd cynhadledd penodedigr

Defnydd am ddim o WiFi

*Teledu sgrin gyffwrdd cwbl ryngweithiol mewn Ystafelloedd Cynhadledd


Mae isafswm niferoedd yn berthnasol.