Ynglŷn â Ni>Gwasanaethau Cynadleddau>Cynadleddau a Digwyddiadau

Cynadleddau a Digwyddiadau

P’un a ydych chi'n cynllunio cynhadledd breswyl, arddangosfa, cyfarfod neu sesiwn hyfforddi, mae gan Gynadleddau Met Caerdydd gyfleusterau cyfoes, pwrpasol a thîm cyfeillgar a phrofiadol i sicrhau digwyddiad llwyddiannus.

Ymhlith y cyfleusterau mae nifer o ystafelloedd ymneilltuo a darlithfeydd haenog, ystafelloedd cynadledda penodedig, ystafelloedd lletygarwch hunangynhwysol, ystafelloedd hyfforddi TG, gofod arddangos a chyfleusterau chwaraeon helaeth dan do ac yn yr awyr agored. Gydag 800+ o ystafelloedd gwely sengl ar gael yn ystod misoedd yr haf, mae'r lleoliad yn ddelfrydol ar gyfer cynnal Cynadleddau Preswyl a Gwersylloedd Hyfforddi.

Mae’r cyfleusterau ar gael yn y tri lleoliad a phob un yn agos at ganol y ddinas, gyda mynediad hawdd o'r M4 a pharcio ar y safle.

I gael cyngor ac awgrymiadau defnyddiol ar sut i gynllunio digwyddiad llwyddiannus, edrychwch ar ein tudalen sut i drefnu cynhadledd neu lawrlwythwch einRhestr Wirio Cynllunio Digwyddiad.pdf. Er mwyn lleihau effaith amgylcheddol eich cyfarfod neu gynhadledd, edrychwch ar y Canllaw Digwyddiadau Gwyrddach.

Llyfryn Cynadleddau a Digwyddiadau

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn ein ​Llyfryn ​Cynadleddau a Digwyddiadau.

Amodau a Thelerau Cynadleddau Met Caerdydd

Telerau ac Amodau Cyffredinol 2021.pdf

Hysbysiad Preifatrwydd Cynadleddau Met Caerdydd

Hysbysiad Preifatrwydd Dwyieithog