Ynglŷn â Ni>Gwasanaethau Cynadleddau>Cynadleddau a Digwyddiadau

Cynadleddau a Digwyddiadau

P’un a ydych chi’n cynllunio cynhadledd breswyl, arddangosfa, cyfarfod neu sesiwn hyfforddi, mae gan Gynadleddau Met Caerdydd gyfleusterau cyfoes, pwrpasol, a thîm cyfeillgar a phrofiadol i sicrhau digwyddiad llwyddiannus.

Ymhlith y cyfleusterau mae nifer o ystafelloedd ymneilltuo a darlithfeydd haenog, ystafelloedd cynadledda penodedig, ystafelloedd lletygarwch hunangynhwysol, ystafelloedd hyfforddi TG, a gofod arddangos.

Mae gennym 800+ o ystafelloedd gwely sengl ar gael yn ystod misoedd yr haf, y gellir eu harchebu ar gyfer teithwyr unigol, grwpiau a chynadleddau. Ar Gampws Cyncoed mae gennym ni mannau arlwyo amrywiol, cyfleusterau chwaraeon dan do ac awyr agored helaeth a bar trwyddedig, sy’ golygu bod y lleoliad yn ddelfrydol ar gyfer cynnal Cynadleddau Preswyl a Gwersylloedd Hyfforddi. Gellir darparu amrywiaeth o becynnau gwely a brecwast, rhai prydau bwyd a phob pryd bwyd i weddu i’r holl ofynion a chyllidebau.

Mae’r cyfleusterau ar gael yn y tri lleoliad a phob un yn agos at ganol y ddinas, gyda mynediad hawdd o’r M4 a pharcio ar y safle.

Am ragor o wybodaeth neu i drefnu ymweliad, cysylltwch â ni​.​


Llyfryn Cynadleddau a Digwyddiadau

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn ein Llyfryn Cynadleddau a Digwyddiadau


Amodau a Thelerau Cynadleddau Met Caerdydd

Telerau ac Amodau Cyffredinol 2021


Hysbysiad Preifatrwydd Cynadleddau Met Caerdydd

Hysbysiad Preifatrwydd Dwyieithog