Cysylltwch â Ni

I gael rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau a'r gwasanaethau sydd ar gael, neu i gael cymorth gyda'ch ymholiad, ffoniwch ni ar 029 20416181/2 neu llenwch y ffurflen isod.

Mae'r Tîm Cynhadledd yn gweithio o gartref ar hyn o bryd. Gallwch gysylltu â nhw trwy e-bost. 

Cadwch yn ddiogel yn ystod yr amser anodd hwn.

Gwasanaethau Cynadleddau 
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Campws Cyncoed
Heol Cyncoed ​​​​​
Caerdydd
CF23 6XD

ConferenceServices@cardiffmet.ac.uk

Conference Services - Contact Us
​ ​
 

​​

 

Holi Ar-lein: