Lletygarwch

Board of Governors buffet.jpgBar with hospitality items from the side small.jpgDSC_0638.JPG

Rydym yn cynnig ystod eang o opsiynau lletygarwch. Os gwelwch yn dda gweler ein Bwydlen Lletygarwch​.

Mae’r bwyd o safon uchel gydag opsiynau bwyd 'Bwyta'n Iach’ a bwydlenni sy’n addas i bob gofyn dietegol. Rhestrir taliadau lletygarwch yn y llyfryn fel nad ydynt yn cynnwys TAW, sy'n daladwy ar y gyfradd gyfredol. 

Mae amrywiaeth o safleoedd lletygarwch cyfoes ar gael ar y campws, gan gynnwys ein Hub Food Court The Gallery.

Mae gwasanaeth arlwyo Met Caerdydd wedi ennill Gwobr Aur gan Gyngor Dinas Caerdydd am ei opsiynau Iach ac mae gan bob un o'n safleoedd arlwyo sgôr hylendid bwyd o bedair seren neu'n uwch. Mae Met Caerdydd yn canolbwyntio'n gryf ar arlwyo cynaliadwy ac mae wedi ennill statws Masnachdeg gan helpu i leihau effaith a gwella safonau amgylcheddol digwyddiadau.

Beth bynnag fo'ch digwyddiad a'ch cyllideb, byddwn yn creu pecyn arlwyo i ddiwallu'ch anghenion.

Food Hygiene Rating All Wales Healthy Options Award Fairtrade logo SRA 3 star.png