Lletygarwch

Cardiff Met hospitality Cardiff Met Hospitality Cardiff Met Hospitality

Rydym yn cynnig ystod eang o opsiynau lletygarwch o fwffe bys a bawd i giniawau ffurfiol. Beth bynnag fo'ch digwyddiad a'ch cyllideb, byddwn yn creu pecyn arlwyo i ddiwallu'ch anghenion.

Mae’r bwyd o safon uchel gydag opsiynau bwyd 'Bwyta'n Iach’ a bwydlenni sy’n addas i bob gofyn dietegol. Nid yw’r ffioedd lletygarwch yn cynnwys TAW. 

Mae amrywiaeth o safleoedd lletygarwch cyfoes ar gael ar y campws, gan gynnwys ein Caffi Atriwm newydd. Fel arall, gellir gweini bwffe a lluniaeth o fewn yr Ystafelloedd Cynadledda Penodedig neu'r Ystafelloedd Lletygarwch.

Mae gwasanaeth arlwyo Met Caerdydd wedi ennill Gwobr Aur gan Gyngor Dinas Caerdydd am ei Opsiynau Iach ac mae gan bob un o'n safleoedd arlwyo sgôr hylendid bwyd o bedair seren neu'n uwch. Dyfarnwyd statws masnach deg i Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn ddiweddar, felly holwch ynghylch ein hopsiynau masnach deg pan fyddwch yn gwneud ymholiadau ynghylch eich digwyddiad!

Food Hygiene Rating All Wales Healthy Options Award Fairtrade logo Gold Award