Lletygarwch

Board of Governors buffet.jpgBar with hospitality items from the side small.jpgDSC_0638.JPG

Rydym yn cynnig ystod eang o opsiynau lletygarwch o fwffe bys a bawd i giniawau ffurfiol. Beth bynnag fo'ch digwyddiad a'ch cyllideb, byddwn yn creu pecyn arlwyo i ddiwallu'ch anghenion.

Mae’r bwyd o safon uchel gydag opsiynau bwyd 'Bwyta'n Iach’ a bwydlenni sy’n addas i bob gofyn dietegol. Rhestrir taliadau lletygarwch yn y llyfryn fel nad ydynt yn cynnwys TAW, sy'n daladwy ar y gyfradd gyfredol. 

Mae amrywiaeth o safleoedd lletygarwch cyfoes ar gael ar y campws, gan gynnwys ein Caffi Atriwm newydd. Fel arall, gellir gweini bwffe a lluniaeth o fewn yr Ystafelloedd Cynadledda Penodedig neu'r Ystafelloedd Lletygarwch.

Mae gwasanaeth arlwyo Met Caerdydd wedi ennill Gwobr Aur gan Gyngor Dinas Caerdydd am ei Opsiynau Iach ac mae gan bob un o'n safleoedd arlwyo sgôr hylendid bwyd o bedair seren neu'n uwch. Mae Met Caerdydd yn canolbwyntio'n gryf ar arlwyo cynaliadwy ac mae wedi ennill statws masnach deg gan helpu i leihau effaith a gwella safonau amgylcheddol digwyddiadau.

Food Hygiene Rating All Wales Healthy Options Award Fairtrade logo SRA 3 star.png