Astudio>Cyngor i Ymgeiswyr>Gwybodaeth am Gymwysterau

Gwybodaeth am Gymwysterau

Mae'r dolenni isod ar gyfer gwybodaeth am gymwysterau, newidiadau a phrosesau ar gyfer mynediad i Met Caerdydd, yn ogystal â gwybodaeth am gymwysterau a gymerwyd y tu allan i'r DU. Rydym hefyd yn derbyn rhai cywerthedd ar gyfer TGAU Saesneg a Mathemateg, a cheir manylion am rai ohonynt ar y dolenni isod.

Os ydych wedi derbyn cynnig eisoes gan Met Caerdydd, edrychwch ar wybodaeth bellach ar sut i ddarparu prawf o'ch cymwysterau.

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr oeddech yn chwilio amdano neu os oes gennych unrhyw ymholiadau mwy penodol, cysylltwch â Derbyniadau ar 02920 416010 neu askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Cyfeiriwch hefyd at y wybodaeth o dan ein tudalennau Cyngor i Ymgeiswyr i gael gwybodaeth ar Sut i Wneud Cais a beth i'w wneud ar ôl i chi wneud cais.